Download  Print this page

Reset Ustaw. (przywracanie Ustawień Fabrycznych) - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

pl Ustawienia
Reset ustaw. (przywracanie
ustawień fabrycznych)
Przywrócenie ustawień fabrycznych
powoduje utratę własnych ustawień.
Dotknąć i przytrzymywać % i
1.
calc'nClean przez co najmniej
3 sekundy.
"V" Dotykać przycisku cappuccino
2.
odpowiednią ilość razy, aż na
wyświetlaczu pojawi się punkt "Reset
ustaw.".
Potwierdzić "ok" przyciskiem latte
3.
macchiato.
Ustawienia fabryczne są
aktywowane, pojawi się wybór
języka.
Dotykać "V" przycisku cappuccino
4.
odpowiednią ilość razy, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
język.
Dotknąć "ok" przycisku latte
5.
macchiato, aby potwierdzić
ustawienie.
Urządzenie przepłukuje się i jest
gotowe, gdy na wyświetlaczu widać
napis "Wybierz napój".
90

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: