Download  Print this page

Serviceprogramma's - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

nl Serviceprogramma's
.

Serviceprogramma's

Periodiek licht afhankelijk van de
S e r v i c e p r o g r a m m a ' s
waterhardheid en gebruiksintensiteit van
het apparaat de toets calc'nClean
op.Op het display verschijnt
"Calc´nClean nodig!".
Het apparaat moet onmiddellijk met het
programma gereinigd en ontkalkt
worden.
Aanwijzingen
Belangrijk: Als het apparaat niet
tijdig gereinigd en ontkalkt wordt,
kan het beschadigd raken.
Belangrijk: Als het apparaat niet
tijdig wordt gereinigd en ontkalkt,
wordt het geblokkeerd.Op het
display verschijnt "Apparaat
geblokkeerd!".
Als het apparaat geblokkeerd is, kan
het pas na uitvoer van het
serviceprogramma weer worden
bediend.
Let op! Bij elk serviceprogramma
Calc'nClean ontkalkings- en
reinigingsmiddelen volgens de
gebruiksaanwijzing gebruiken en de
(desbetreffende)
veiligheidsinstructies in acht nemen.
De vloeistoffen niet drinken.
Voor het ontkalken nooit azijn,
middelen op basis van azijn,
citroenzuur of middelen op basis van
citroenzuur gebruiken.
Voor het ontkalken en reinigen
uitsluitend de daarvoor bedoelde
tabs gebruiken.Deze zijn speciaal
voor het apparaat ontwikkeld en
kunnen via de klantenservice
worden gekocht. ~ "Toebehoren"
op pagina 56
In geen geval ontkalkingstabs of
andere middelen in de zetgroep
doen.
Het serviceprogramma in geen geval
onderbreken.
68
Voor de start van een
serviceprogramma de zetgroep
verwijderen, reinigen en weer
terugzetten. De melkschuimer
reinigen.
Na beëindiging van een
serviceprogramma het apparaat met
een zachte vochtige doek afvegen
om resten van de
ontkalkingsoplossing onmiddellijk te
verwijderen. Onder dergelijke resten
kan corrosie worden gevormd.
Nieuwe sponsdoekjes kunnen
zouten bevatten. Zouten kunnen een
roestlaagje op het roestvrij staal
veroorzaken. De doekjes daarom
vóór gebruik grondig uitwassen.
Als het serviceprogramma door bijv.
stroomuitval wordt onderbroken, te
werk gaan zoals beschreven in het
hoofdstuk Calc´nClean vanaf
punt 10.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: