Download  Print this page

Vorstbescherming; Instellingen; Automatisch Uitschakelen - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

nl Instellingen
Waterfilter verwijderen
Als het waterfilter wordt verwijderd en er
geen nieuw waterfilter wordt
aangebracht, dient u de desbetreffende
instelling van de waterhardheid zoals
beschreven in het hoofdstuk
"Instellingen - Waterhardheid instellen"
uit te voeren.

Vorstbescherming

Om beschadiging door vorst te
voorkomen bij transport en opslag,
moet het apparaat eerst geheel leeg
worden gemaakt.
Info: Het apparaat moet klaar zijn voor
gebruik en de watertank moet gevuld
zijn.
Een grote kom onder de uitloop van
1.
de melkschuimer plaatsen en de
melkschuimer omlaag schuiven.
Toets milk ten minste 5 seconden
2.
ingedrukt houden.
De led van de toets knippert, het
apparaat warmt nu op.
De watertank verwijderen zodra er
3.
stoom uit de melkschuimer komt.
Het apparaat laten stomen. Wachten
4.
tot ) Watertank leeg verschijnt.
Met de toets k het apparaat
5.
uitschakelen.
De watertank en de lekschaal
6.
leegmaken en het apparaat grondig
reinigen.
Het apparaat kan nu worden
getransporteerd of opgeslagen.
De zetgroep is nu
Aanwijzing:
beveiligd en kan niet worden verwijderd.
62
1

Instellingen

Dit apparaat beschikt over verschillende
I n s t e l l i n g e n
fabrieksinstellingen. U kunt diverse
instellingen op uw individuele wensen
afstemmen.
Als er niet binnen
Aanwijzing:
90 seconden op een toets wordt
gedrukt, wordt het apparaat naar "Drank
selecteren" geschakeld zonder dat de
instelling wordt opgeslagen. De eerder
opgeslagen instelling blijft behouden.
U kunt het volgende instellen:

Automatisch uitschakelen

Het apparaat schakelt zichzelf na de
e n
c h a k e l e n i n s t e l l
A u t o m a t i s c h u i t s
laatste druk op een toets op een
bepaald moment automatisch uit. Dit
moment kan ingesteld worden, de
instelling is mogelijk van 15 minuten tot
4 uur.
% en calc'nClean ten minste
1.
3 seconden ingedrukt houden.
"V" Toets cappuccino zo vaak
2.
aanraken tot "Auto stand-by"
verschijnt.
Met "ok" toets latte macchiato
3.
bevestigen.
De fabrieksinstellingen zijn
geactiveerd en de taalkeuze
verschijnt.
"V" Toets cappuccino aanraken en
4.
de tijd instellen. De volgende
instellingen zijn mogelijk:
na 15 min.
na 30 min. (fabrieksinstelling)
na 1 uur.
na 2 uur.
na 4 uur.
Met "ok" toets latte macchiato
5.
bevestigen.
De fabrieksinstellingen zijn
geactiveerd en de taalkeuze
verschijnt.
"¾" Toets caffe crema aanraken om
6.
het menu te verlaten.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: