Download  Print this page

Nastavení Tvrdosti Vody; Factory Reset - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

cs Nastavení
Nastavení tvrdosti vody
Správné nastavení tvrdosti vody je
důležité, aby spotřebič včas oznámil,
kdy musí být odvápněn. Přednastavená
tvrdost vody je stupeň 4.
Tvrdost vody můžete určit pomocí
přiloženého kontrolního papírku nebo se
můžete dotázat u místního dodavatele
vody.
Přiložený kontrolní papírek krátce
1.
ponořte do čerstvé vody z vodovodu,
nechte okapat a po jedné minutě
odečtěte výsledek.
Počet zabarvených políček na
kontrolním papírku zobrazuje stupeň
tvrdosti vody.
Držte stisknuto % a calc'nClean
2.
po dobu nejméně 3 sekund.
Dotkněte se tlačítka "V"
3.
cappuccino tolikrát, až se zobrazí
"W. hardness" (tvrdost vody).
Dotkněte se tlačítka "ok" latte
4.
macchiato a potvrďte.
Dotkněte se tlačítka "V"
5.
cappuccino a nastavte tvrdost vody.
Možná jsou tato nastavení:
"W. hardness 1" (tvrdost vody 1)
"W. hardness 2" (tvrdost vody 2)
"W. hardness 3" (tvrdost vody 3)
"W. hardness 4" (tvrdost vody 4)
(nastavení ze závodu)
"Water filter" (vodní filtr) (pokud
používán)
"H2O-Softener"
(H2O-změkčovač) (nastavení,
pokud je k dispozici zařízení na
změkčování vody)
Dotkněte se tlačítka "ok" latte
6.
macchiato pro uložení nastavení.
Dotkněte se tlačítka "¾" caffe crema
7.
pro opuštění menu.
114
V tabulce je zobrazeno přiřazení stupňů
k rozdílným stupňům tvrdosti vody:
Stupeň Stupeň tvrdosti vody
Německá stupni-
ce (°dH)
1
1-7
2
8-14
3
15-21
4
22-30
Dodatečná změna tvrdosti vody je
kdykoliv možná.
Při použití vodního filtru
Upozornění:
(viz kapitola "Příslušenství") postupujte
následovně, ~ "Vodní filtr"
na straně 112.

Factory Reset

Nastavení zpět na nastavení z výroby,
vlastní nastavení se vymažou.
Držte stisknuto % a calc'nClean
1.
po dobu nejméně 3 sekund.
Dotkněte se tlačítka "V"
2.
cappuccino tolikrát, až se zobrazí
"Factory reset" (reset na nastavení z
výroby).
Potvrďte tlačítkem "ok" latte
3.
macchiato.
Nastavení z výroby je aktivováno,
zobrazí se výběr jazyka.
"V" Dotkněte se tlačítka
4.
cappuccino tolikrát, až se na displeji
zobrazí požadovaný jazyk.
Pro potvrzení nastavení se dotkněte
5.
"ok" tlačítka latte macchiato.
Spotřebič se propláchne a je
připraven k provozu, pokud se na
displeji zobrazí "Choose beverage"
(zvolit nápoj).
Francouzská
stupnice (°fH)
1-13
14-25
26-38
39-54

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: