Download  Print this page

Codzienna Pielęgnacja I Czyszczenie; Środki Czyszczące - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

D
Codzienna pielęgnacja
i czyszczenie
Przy odpowiedniej konserwacji
i e
a c j a i c z y s z c z e n
C o d z i e n n a p i e l ę g n
i czyszczeniu urządzenie długo
zachowuje sprawność. W tym rozdziale
opisany jest sposób prawidłowej
konserwacji i czyszczenia urządzenia.
:
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę
z sieci. Nigdy nie zanurzać urządzenia w
wodzie. Nie stosować urządzeń do
czyszczenia parą.
Środki czyszczące
Aby uniknąć uszkodzenia różnych
powierzchni przez użycie
nieodpowiedniego środka
czyszczącego, należy przestrzegać
poniższych wskazówek.
Nie używać
ostrych ani szorujących środków
czyszczących.
środków czyszczących
zawierających alkohol lub spirytus.
szorstkich gąbek lub druciaków.
Wskazówki
Nowe ściereczki gąbczaste mogą
zawierać sole. Sole mogą
powodować korozję nalotową stali
szlachetnej. Nowe ściereczki przed
użyciem dokładnie wypłukać.
Codzienna pielęgnacja i czyszczenie pl
Pozostałości kamienia, kawy, mleka i
roztworu
czyszcząco-odkamieniającego
należy zawsze od razu usuwać.Pod
takimi pozostałościami może
powstawać korozja.
Uwaga!
Nie wszystkie elementy urządzenia
nadają się do mycia w zmywarce.
~ Rysunek % - '
Do mycia w zmywarce nie nadają się:
Pojemnik na wodę
Pokrywa zbiornika wody
Pokrywa zatrzymująca aromat
Zaparzacz
Pojemnik na skropliny
Do mycia w zmywarce nadają się:
Blacha ociekowa
Kratka ociekowa
Pojemnik na fusy
maks.
Pływak
60°C
Spieniacz mleka
Pokrywa spieniacza mleka
91

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: