Download  Print this page

Przygotowywanie Napoju Z Mlekiem - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

pl Obsługa urządzenia
Przygotowywanie napoju z
mlekiem
To urządzenie posiada spieniacz mleka.
Można przy jego użyciu przygotowywać
napoje zawierające mleko lub spieniać
mleko.
Zaschnięte resztki mleka
Wskazówka:
są trudne do usunięcia, należy więc
koniecznie oczyszczać z nich
urządzenie.~ "Codzienna pielęgnacja i
czyszczenie" na stronie 91
:
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Spieniacz mleka nagrzewa się do
wysokiej temperatury. Należy go
chwytać tylko za uchwyt. Po użyciu
przed pierwszym dotknięciem zaczekać,
aż wystygnie.
Kawy z mlekiem
Dostępne są napoje cappuccino i latte
macchiato. W tym celu należy
odpowiednio ustawić wylot kawy i
spieniacz mleka.
Urządzenie jest włączone. Pojemnik na
wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są
napełnione.
Spieniacz mleka jest zamontowany.
Na cappuccino napełnić dużą
1.
szklankę mleka ok. 100 ml mleka,
na latte macchiato ok. 150 ml mleka.
Podstawić filiżankę albo szklankę
2.
pod wylot.
84
Cappuccino
Latte macchiato
Przesunąć wylot kawy do końca w
3.
dół.
Ustawić żądaną moc kawy,
4.
dotykając odpowiednią ilość razy
%.
Dotknąć przycisku cappuccino albo
5.
latte macchiato.
Najpierw urządzenie spienia w filiżance
lub szklance mleko. Następnie
zaparzana jest kawa, która jest wlewana
do filiżanki lub szklanki.
Aby zatrzymać
Wskazówka:
przygotowywanie napoju przed jego
zakończeniem, ponownie dotknąć
przycisku cappuccino lub latte
macchiato.
Spienianie mleka
Urządzenie jest włączone. Pojemnik na
wodę jest napełniony.
Spieniacz mleka jest zamontowany.
Napełnić dużą filiżankę lub dużą
1.
szklankę ok. 100 ml mleka.
Podstawić filiżankę albo szklankę
2.
pod wylot.
Przesunąć wylot kawy do końca w
3.
dół.
Dotknąć przycisku milk.
4.
Urządzenie spienia mleko.
Aby zatrzymać ten
Wskazówka:
proces, ponownie dotknąć przycisku
milk.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: