Download  Print this page

Každodenní údržba A čištění; Čisticí Prostředky; Čistění Spotřebiče - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

D
Každodenní údržba a
čištění
Při pečlivé údržbě a čištění zůstane
a č i š t ě n í
K a ž d o d e n n í ú d r ž b a
spotřebič dlouho funkční. V této kapitole
je popsaná správná údržba a čištění
spotřebiče.
:
Varování
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Před čištěním odpojte síťovou zástrčku.
Přístroj nikdy neponořujte do vody.
Nepoužívejte parní čistič.
Čisticí prostředky
Aby nedošlo k poškození různých
povrchů nesprávnými čisticími
prostředky, řiďte se následujícími údaji.
Nepoužívejte
ostré nebo abrazivní čisticí
prostředky,
čisticí prostředky obsahující alkohol
nebo líh.
žádné tvrdé brusné polštářky a
houbičky,
Upozornění
Nové hadříkové houbičky na čištění
mohou obsahovat soli. Soli mohou
způsobit na ušlechtilé oceli
náletovou rez. Nové houbičky před
použitím důkladně propláchněte.
Zbytky vápenatých usazenin, kávy,
mléka, čisticího a odvápňovacího
roztoku vždy ihned odstraňte. Pod
těmito zbytky se může tvořit koroze.
Každodenní údržba a čištění cs
Pozor!
Ne všechny součásti spotřebiče je
možné čistit v myčce nádobí.
~ Obrázek % - '
Nevhodné pro myčku nádobí:
Nádržka na vodu
Víko nádržky na vodu
Víko na uchování aroma
Spařovací jednotka
Odkapávací miska
Vhodné pro myčku nádobí:
Odkapávací plech
Odkapávací mřížka
Zásobník na kávovou sedlinu
max.
Plovák
60°C
Napěňovač mléka
Kryt napěňovače mléka
Čistění spotřebiče
Povrch přístroje otírejte měkkým
1.
vlhkým hadříkem.
Obslužné pole čistěte utěrkou z
2.
mikrovlákna.
V případě potřeby po každém
3.
odběru nápoje otřete výpust kávy.
Upozornění
Pokud přístroj zapnete ve studeném
stavu nebo po přípravě kávy
vypnete, přístroj se propláchne
automaticky. Systém je tedy
samočistící.
Pokud nebyl spotřebič delší dobu
používán (např. dovolená), vyčistěte
jej pečlivě celý, včetně napěňovače
mléka a spařovací jednotky.
115

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: