Download  Print this page

Dranken Met Melk Bereiden; Drankinstellingen Aanpassen - Siemens EQ.3 Instruction Manual

Fully automatic espresso machine.
Hide thumbs

Advertisement

Dranken met melk bereiden

Dit apparaat bezit een melkschuimer. U
kunt koffiedranken met melk bereiden
of melk opschuimen.
Opgedroogde melkresten
Aanwijzing:
zijn moeilijk te verwijderen, daarom
moeten deze altijd worden
verwijderd.~ "Dagelijks onderhoud en
reiniging" op pagina 65
:
Waarschuwing
Gevaar voor verbranding!
De melkschuimer wordt zeer heet.
Uitsluitend aan de greep vasthouden.
De melkschuimer mag na gebruik pas
worden aangeraakt wanneer hij is
afgekoeld.
Dranken met koffie en melk
U kunt kiezen uit cappuccino en latte
macchiatto. Hiervoor a.u.b. op de stand
van de koffie-uitloop en melkschuimer
letten.
Het apparaat is ingeschakeld. De
watertank en het bonenreservoir zijn
gevuld.
De melkschuimer is gemonteerd.
Een grote kop of een groot glas met
1.
ca. 100 ml melk voor cappuccino en
ca. 150 ml melk voor latte
macchiatto vullen.
Het kopje of glas onder het
2.
uitloopsysteem plaatsen.
De koffie-uitloop en melkschuimer
3.
helemaal naar beneden schuiven.
Cappuccino
Latte macchiato
Door herhaalde aanraking van
4.
% de gewenste koffiesterkte
instellen.
Toets cappuccino of latte
5.
macchiato aanraken.
Eerst wordt er melk in het kopje of glas
opgeschuimd. Vervolgens wordt de
koffie gezet en stroomt deze in het
kopje of het glas.
Om de actuele stap van
Aanwijzing:
de drankbereiding voortijdig te stoppen,
cappuccino of latte macchiato opnieuw
aanraken.
Melk opschuimen
Het apparaat is ingeschakeld. De
watertank is gevuld.
De melkschuimer is gemonteerd.
Een grote kop of een groot glas met
1.
ca. 100 ml melk vullen.
Het kopje of glas onder het
2.
uitloopsysteem plaatsen.
De koffie-uitloop en melkschuimer
3.
helemaal naar beneden schuiven.
Toets milk aanraken.
4.
De melk wordt opgeschuimd.
Om het proces voortijdig
Aanwijzing:
te stoppen, milk opnieuw aanraken.

Drankinstellingen aanpassen

Twee kopjes tegelijk bereiden
a a n p a s s e n
D r a n k i n s t e l l i n g
Voordat u een drank klaarmaakt, kunt u
selecteren dat u twee kopjes tegelijk wilt
bereiden.
Door het aanraken van # wordt de
functie in- of uitgeschakeld.
Op het display licht gedurende 5
seconden "Dubbele kop aan" bzw.
"Dubbele kop uit" op.
De functie Dubbele kop is alleen
mogelijk voor espresso en caffe
crema, de toetsen lichten op. De afgifte
van andere dranken is niet mogelijk
zolang de functie Dubbele kop
ingeschakeld is.
Apparaat bedienen nl
59

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens EQ.3

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: