Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 54

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 16)
16) SLOVENŠČINA
SLOVENŠČINA
Izjava o skladnosti EU:
Izjava o skladnosti EU:
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.
LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.
Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
ter medsebojnem prizna-vanju skladnosti te opreme
ter medsebojnem prizna-vanju skladnosti te opreme
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti
Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti
Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.
Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.
Evropski
Evropski zastopnik
zastopnik: :

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G