Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 48

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 10)
10) NORSK
NORSK
Samsvarsmerknad for EU:
Samsvarsmerknad for EU:
LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende
LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende
direktivene.
direktivene.
R&TTE- - direktiv 1999/5/EC
R&TTE
direktiv 1999/5/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.
Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.
Europeisk representant:
Europeisk representant:

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G