Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 46

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 8) 8) MAGYAR
MAGYAR
EU megfelel
EU
megfelelő ő s s é é gi gi nyilatkozat
Az Az LG Electronics
LG Electronics ez ezú ú ton
ir irá á nyelvek
nyelvek el előí őír r á á sainak
sainak: :
1999/5/EK R
1999/5/
EK R& & TTE
TTE ir irá á nyelv
2006/95/
2006/95/EK KISFESZ
EK KISFESZÜ Ü LTS
A A fentiekben
fentiekben bemutatott
bemutatott term
el előí őír r á á sait
sait. .
Európai képviselet
Európai
képviselet: :
nyilatkozat: :
ton kijelenti
kijelenti, , hogy
hogy a term
nyelv
LTSÉ É G G Ű Ű ir irá á nyelv
nyelv
termé é kek
kek teljes
teljesí í tik
a termé é k k megfelel
megfelel a k
tik a a megadott
megadott ir irá á nyelvek
a kö ö vetkez
vetkező ő
nyelvek alapvet
alapvető ő

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G