Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 47

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 9) 9) SVENSKA
SVENSKA
Meddelande om EU
Meddelande om EU- - regelefterlevnad:
regelefterlevnad:
LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppf-yller följande
LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppf-yller följande
gällande direktiv:
gällande direktiv:
R&TTE
R&TTE- - direktivet 1999/5/EG
direktivet 1999/5/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som
Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som
anges i direktiven.
anges i direktiven.
Europeisk representant:
Europeisk representant:

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G