Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 59

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 21)
21) BOSANSKI
BOSANSKI
Napomena
Napomena o o usklađenosti
usklađenosti sa
sa propisima
propisima EU:
EU:
LG Electronics
LG Electronics ovim
ovim putem
putem izjavljuje
izjavljuje da
da je je ovaj
ovaj proizvod
proizvod usklađen
usklađen sa sa sljedećim
sljedećim
direktivama
direktivama: :
Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC
1999/5/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC
Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC
Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.
Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.
Predstavnik za Europu:
Predstavnik za Europu:

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G