Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 63

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 25)
25) Українська
Українська
Підтвердження
Підтвердження відповідності
відповідності стандартам
стандартам ЄС:
ЄС:
Цим
Цим компанія
компанія LG Electronics
LG Electronics підтверджує
підтверджує відповідність
відповідність цього
цього продукту
продукту
вимогам
вимогам директив
директив, , що
що перелічені
перелічені нижче
нижче. .
Директива
Директива R R & & TTE
TTE, 1999/5/
, 1999/5/EC
EC
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/
Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC
EC
Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних
Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних
директив.
директив.
Уповноважена особа у Європі:
Уповноважена особа у Європі:

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G