Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 65

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 27)
27) ČESKY
ČESKY
Prohlášení o o shodě
Prohlášení
shodě s s legislativou
Společnost LG Electronics
Společnost
LG Electronics tímto
následujícími směrnicemi
následujícími
směrnicemi. .
Směrnice
Směrnice o o radiokomunikačních
radiokomunikačních a a telekomunikačních
1999/5/EC
1999/5/EC
Směrnice o o elektromagnetické
Směrnice
elektromagnetické kompatibilitě
S ě i
S ě i
Směrnice
Směrnice o o nízkém
nízkém napětí
í ké
í ké
Výše popisované
Výše
popisované produkty
směrnic. .
směrnic
Zastoupení
Zastoupení v v Evropě
Evropě: :
LG Electronics Service Europe B.V.
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom
AE
AE Almere
Almere. . Nizozemsko
Nizozemsko
(Tel.: +31
(Tel.: +31- - (0)36
(0)36- - 547
legislativou EU:
tímto prohlašuje
prohlašuje, , že že tento
kompatibilitě 2004/108/EC
napětí 2006/95/EC
ětí 2006/95/EC
ětí
2006/95/EC
2006/95/EC
produkty jsou
jsou v v souladu
souladu se se základními
547- - 8888)
8888)
EU:
tento výrobek
telekomunikačních koncových
2004/108/EC
základními požadavky
Veluwezoom 15, 1327
15, 1327
výrobek je je ve ve shodě
shodě s s
koncových zařízeních
zařízeních
požadavky uvedených
uvedených

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G