Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 49

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 11)
11) DANSK
DANSK
EU
EU- - overensstemmelseserklæring:
overensstemmelseserklæring:
LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende
LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende
direktiver.
direktiver.
R&TTE
R&TTE- - direktiv 1999/5/EC
direktiv 1999/5/EC
LOW VOLTAGE
LOW VOLTAGE- - direktiv
direktiv 2006/95/EC
2006/95/EC
De
De produkter
produkter, , der
der er er beskrevet
beskrevet ovenfor
ovenfor, , overholder
overholder de
de vigtigste
vigtigste krav
krav i i de
de
angivne
angivne direktiver
direktiver. .
Europæisk repræsentant:
Europæisk repræsentant:

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G