Download Print this page

Deklaracja Zgodności - LG AN-MR400G User Information

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 26)
26) POLSKI
POLSKI
Deklaracja
Deklaracja zgodności
zgodności z z normami
Firma LG Electronics
Firma LG Electronics niniejszym
wymagania poniższych
wymagania
poniższych dyrektyw
Dyrektywa 1999/5/WE w
Dyrektywa
1999/5/WE w sprawie
telekomunikacyjnych
telekomunikacyjnych
Dyrektywa
Dyrektywa 2004/108/WE
2004/108/WE dotycząca
Dyrektywa
D
Dyrektywa 2006/95/WE
D
kt
kt
2006/95/WE dotycząca
2006/95/WE d t
2006/95/WE
stosowania
stosowania w w określonych
określonych granicach
Powyżej
Powyżej wymienione
wymienione produkty
dyrektyw
dyrektyw. .
Przedstawiciel
Przedstawiciel na
na Europę
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom
LG Electronics Service Europe B.V.
AE Almere
AE
Almere. The Netherlands
. The Netherlands
(Tel.: +31
(Tel.: +31- - (0)36
(0)36- - 547
normami UE:
niniejszym zaświadcza
zaświadcza, , że że ten
dyrektyw. .
sprawie urządzeń
dotycząca kompatybilności
dotycząca sprzętu
d t
granicach napięcia
produkty spełniają
spełniają zasadnicze
Europę: :
547- - 8888)
8888)
UE:
ten produkt
urządzeń radiowych
radiowych i i końcowych
kompatybilności elektromagnetycznej
sprzętu elektrycznego
t t
elektrycznego przeznaczonego
l kt
l kt
napięcia
zasadnicze wymagania
Veluwezoom 15, 1327
15, 1327
produkt spełnia
spełnia
końcowych urządzeń
urządzeń
elektromagnetycznej
przeznaczonego do
wymagania wymienionych
wymienionych
do
d d

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G