Download Print this page

LG AN-MR400G User Information page 51

Hide thumbs

Advertisement

(6 (6- - 13)
13) EESTI
EESTI
EÜ vastavuskinnitus:
EÜ vastavuskinnitus:
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste
Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste
direktiividega..
direktiividega..
Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv
Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv
1999/5/EÜ
1999/5/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ
Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.
Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.
Euroopa esindus:
Euroopa esindus:

Advertisement

loading

  Also See for LG AN-MR400G