Download  Print this page

Advertisement

Afspelen

Om een geselecteerd geluidsbestand door de ingebouwde luidspreker of
hoofdtelefoon af te spelen, drukt u op PLAY ( ).
Om het afspelen te beëindigen, drukt u nogmaals op PLAY. Wanneer het einde
van het bestand is bereikt, stopt het afspelen automatisch.
NB : In de Afspeelmodus zijn de volgende toetsen inactief: L, DEL,
INS/OVR, REC en DL.
Geluidssterkte bijstellen
Door de navigatieknop tijdens het afspelen op en neer te bewegen, bedient u
het volume van de hoofdtelefoon of de ingebouwde luidspreker. Terwijl het
volume wordt bijgesteld, verschijnen de volumebalk en het luidspreker-symbool
op het scherm:
Hoofdstuk 4: Basisfuncties
31

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: