Download  Print this page

Hoofdstuk 5: Geavanceerde Functies; Door De Gebruiker Gedefinieerde Labels Toekennen - Philips DPM 9220 Handleiding

Hide thumbs

Advertisement

Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies

Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies
In dit hoofdstuk kunt u kennismaken met een aantal meer geavanceerde
functies van de Digitale Pocket Memo:

Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen

Sleutelwoorden toekennen
Data tussen de Digitale Pocket Memo en de PC transporteren
NB : Deze functies zijn enkel beschikbaar wanneer de Digitale Pocket
Memo LFH 9220 wordt gebruikt met het DPM Download/Configuratie
programma.
Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen
Een label dat door de gebruiker werd gedefinieerd, is een alfanumerieke reeks
van maximum 13 karakters. Dit label wordt rechtstreeks aan de DPM
toegekend. Of deze labels toegekend kunnen worden en hoeveel u er kan
gebruiken, hangt af van de overeenkomstige instelling in het DPM
Download/Configuratie programma. Voor meer informatie, zie de Online Help
van het programma.
Wanneer u een label aan de DPM toekent kan u de letters A-Z en de cijfers 0-9
gebruiken, spaties worden ook aanvaard.
39

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: