Download  Print this page

Advertisement

20
DPM 9220 - User Manual
Opnameformaat instellen
De DPM maakt het mogelijk om dictaten op te nemen in Standard Play- of Long
Play-formaat. Wanneer het formaat niet gewijzigd wordt, staat de DPM in
Standard Play (SP).
Dit is het keuzemenu voor het opnameformaat; de huidige instelling wordt in
grote, vette letters weergegeven:
Bevestig de selectie van het menu door de navigatieknop in te drukken en ga
verder op de volgende manier:
Stel de Long Play Modus in:
Stel de Standard Play Modus in:
Bevestig de instellingen door de navigatieknop in te drukken en keer terug
naar het DPM Hoofdmenu.
Voor meer informatie over het opnameformaat, zie het hoofdstuk
Opnameformaat in deze handleiding.
DPM beeptoon
U kan kiezen of de DPM een beeptoon laat horen wanneer specifieke acties
worden uitgevoerd. Anders maakt de DPM geen geluid, behalve bij een
waarschuwing wanneer de batterijen bijvoorbeeld bijna leeg zijn.
Dit is het keuzemenu voor de beeptoon, een vinkje ( ) naast het symbool geeft
aan of de beeptoon ingeschakeld is. Het symbool geeft altijd de huidige
instelling aan:

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: