Download  Print this page

Advertisement

ii
DPM 9220 - User Manual
VERSIE
Digitale Pocket Memo 9220 (Nederlands) - 11/2003
COPYRIGHT
© 2003 Philips Speech Processing
Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de
inhoud is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het
auteursrecht.
Informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht
worden gewijzigd.
HANDELSMERK
®
Pocket Memo
is een geregistreerd handelsmerk van Philips.
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 en
Windows XP zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle
andere namen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of service
merken van hun respectieve eigenaars.
VOORBEHOUD EN OPMERKINGEN
Philips Speech Processing heeft uitgebreide tests uitgevoerd met de meest
voorkomende systeemconfiguraties. Door de snelle opeenvolging van
PC-randapparatuur en drivers is het echter niet mogelijk in alle gevallen
conflictvrije werking te garanderen.
Het CE-merk waarborgt overeenstemming met de relevante EU-
richlijnen. Deze handleiding is gedrukt op chloorvrij
kringlooppapier, in overeenstemming met de hoogste milieu-
eisen. Het karton van de verpakking kan worden gerecycleerd.
Deze elektronische uitrusting bevat recycleerbaar
materiaal.
Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: