Download  Print this page

De Microfoongevoeligheid Aanpassen; Afspelen - Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

A
Index set
Language
Insert mode
Record format
SP
Author
Voice activation
Setup
Backlight
Language
BACK
ENTER
BACK

4.1.6 De microfoongevoeligheid aanpassen

Stel de microfoongevoeligheid in naargelang de
omgeving en naargelang uw voorkeur.
Druk terwijl u gestopt bent op de
1
toets
om het menu te openen.
1
Druk op de
+
of
2
Setup
(Instellen) te selecteren en druk op de
slimme toets.
ENTER
Druk op de
+
of
3
Microphone
(Microfoon) te selecteren en
druk op de
ENTER
Druk op de
+
of
4
microfoongevoeligheid te kiezen:
(privaat / laag),
Dictate
Conference
(conferentie / hoog).
Druk op de
slimme toets
5
OK
instelling op te slaan of druk op de
slimme toets
3
sluiten zonder de instelling te wijzigen.
A
Index set
Record lamp
Insert mode
Contrast
Author
Device beep
Setup
Microphone
Language
Dictate
BACK
ENTER
BACK
96
R e c o
B
r d f o r
m a t :
S P
< D S S
C
>
L P m
< D S S
>
<DSS>
O K
C A N C
E L
ENTER
MENU
toets
om het menu
2
3
toets
om het menu
2
slimme toets
.
3
toets
om de
2
Private
(dictaat / medium) en
om de
4
CANCEL
om het submenu af te
M i c r o
B
p h o n
e :
C o n f e
C
r e n c e
D i c t a
t e
P r i v a
t e
O K
C A N C
E L
ENTER
4.2

Afspelen

Druk terwijl u gestopt bent op de
1
toets
om de af te spelen opname te
1
4
selecteren.
3
Druk op de
2
1
het afspelen te beginnen.
2
De volgende informatie wordt weergegeven:
Huidige positie in de opname
a
Weergave-positie (minuten : seconden)
b
Opnameformaat
c
Dictaatnummer
d
Bestandsnaam
e
Druk op de
3
afspeelvolume aan te passen tijdens de
weergave.
Druk op de
4
bestand sneller of langzamer af te spelen.
Druk op de
5
stoppen met afspelen.
SP
0 : 0 0
# 2
D P M 9 3 7 0 . D S S
PLAY
NEW
4
3
1
2
slimme toets
PLAY
2
+
of
toets
om het
1
slimme toets
SPEED
slimme toets
STOP
2
c
b
a
SP
S P
2 : 3 4
2 : 3 4
# 2
# 2
D P M
9 3 7
0 .D S
S
S T O P
D P M 9 3 7 0 . D S S
S P E E
STOP
SPEED
d
e
Gebruikershandleiding
+
of
om met
om een
3
om te
2
D
3
1

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder

This manual is also suitable for:

Lfh 9370 /00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: