Download  Print this page

Een Dictaat Beëindigen (eol) - Philips DPM 9220 Handleiding

Hide thumbs

Advertisement

Hoofdstuk 4: Basisfuncties
29
Een dictaat beëindigen (EOL)
De L-toets op de DPM 9220 heeft de volgende functie: een dictaat als 'voltooid'
aanduiden (EOL functie, Einde Dokument). Deze toets is uitsluitend
operationeel wanneer de DPM in de Stop modus staat en er in het bestand
werd opgenomen.
Index Einde Document (EOL)
Om een dictaat als 'voltooid' aan te duiden, drukt u eenmaal op de L-toets. Het
bestand krijgt de Index Einde Document en wordt afgesloten. Een nieuw, leeg
bestand wordt aangemaakt.
NB : Als u een bestand heeft beëindigd met de Index Einde Dokument, is
verdere opname in dit bestand onmogelijk. Bovendien kan noch het hele
bestand noch een gedeelte van het bestand gewist worden.
De index Einde Document verwijderen van een bestand
Om de index Einde Dokument of Prioriteit van een dictaat te verwijderen, gaat u
als volgt te werk:
1. Verzeker u ervan dat de DPM in de Stop-stand staat.
2. Ga naar het respectieve bestand door de navigatieknop omhoog of omlaag
te bewegen.
3. Druk de navigatieknop in om het bestand te selecteren en te openen.
4. Verwijder de Index Einde Document door eenmaal op de L-toets te drukken.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: