Download  Print this page

Advertisement

42
DPM 9220 - User Manual
Voor meer informatie over DPM Sleutelwoorden, zie de DPM
Download/Configuratie Online Help .
Om een van de vooraf gedefinieerde sleutelwoorddefinities aan een dictaat toe
te kennen, gaat u als volgt te werk:
1. Druk ongeveer 2 seconden op de navigatieknop om het DPM keuzemenu
voor het toekennen van sleutelwoorddefinities te openen.
NB : In het menu staat de huidige toekenning, bijvoorbeeld : Folder:
Folder 2
2. Om naar de inhoud van het sleutelwoord te gaan, drukt u nogmaals op de
navigatieknop: Folder 1 , Folder 2 , ... , Folder 10
3. Beweeg de navigatieknop om naar de gewenste map te gaan.
4. Bevestig uw selectie door op de navigatieknop te drukken en naar het DPM
Hoofdmenu terug te keren.
De geselecteerde inhoud van het sleutelwoord (bijvoorbeeld, Folder 5 ) wordt
samen met het dictaat opgeslagen. Aan elk nieuw dictaat wordt dezelfde
informatie toegekend, tenzij u een andere inhoud definieert.
U kan een andere sleutelwoordinhoud selecteren zolang er geen opname heeft
plaatsgevonden in het bestand. Nadat een opname heeft plaatsgevonden in

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: