Download  Print this page

Advertisement

Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM
17
Sleutelwoorden toekennen
Het keuzemenu voor het toekennen van sleutelwoorden staat bovenaan in het
DPM Menu.
De DPM 9220 heeft een vooraf gedefinieerd sleutelwoord. De gebruikersnaam
van dit sleutelwoord is Folder met de volgende inhoud: Folder 1 tot
Folder 10 . De gebruikersnaam en de inhoud kunnen niet gewijzigd worden.
Voor meer informatie over hoe een van de gedefinieerde sleutelwoorden toe te
kennen, zie het hoofdstuk Sleutelwoorden toekennen in deze handleiding.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: