Download  Print this page

Advertisement

Wissen

De DEL-toets op de Digitale Pocket Memo heeft twee mogelijke functies: een
bepaald deel uit een geluidsbestand weghalen of het hele bestand wissen.
Een deel van een geluidsbestand wissen
Om een deel van het huidig dictaat te wissen, gaat u als volgt te werk:
1. Ga naar het begin van een te wissen deel door Fast Forward ( ), Fast
Rewind ( ) of Play ( ) te gebruiken, zet de DPM in de Stop modus en druk
eenmaal op de DEL-toets.
2. Gebruik Play, Fast Forward of Fast Rewind om naar het einde van het te
wissen deel te gaan, zet de DPM in de Stop modus en druk nogmaals op de
DEL-toets.
3. Bevestig de operatie door nogmaals, gedurende minimaal twee seconden
op DEL te drukken. De sectie is permanent uit het bestand verwijderd.
Het prullenbak-symbool geeft aan dat de sectie gewist werd.
Hoofdstuk 4: Basisfuncties
33

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: