Download  Print this page

Advertisement

50
DPM 9220 - User Manual
DPM, 47
S
Skip Back, 38
Skip Forward, 38
Sleutelwoord, 41
DPM Menu, 16
Map, 41
Software
DPM Download/Configuratie, 44
SP/LP, 20, 35
Spoelen, 32
Standard Play, 20, 35
Symbolen, 8
T
Tijd, 18
Toekennen
Sleutelwoord, 17
Toets
DEL, 33
EOL, 29
Fast Forward, 32
Fast Rewind, 32
INS/OVR, 30
Play, 31
REC, 27
V
VA, 22, 37
Versneld Terugspoelen, 32
Versneld Vooruitspoelen, 32
Voice-activated recording, 22, 37
Volume, 31
W
Waarschuwingen, 47
Wissen
Bestand, 34
Deel van een bestand, 33
Workflow management, 44

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: