Download  Print this page

Opnameformaat (standard Play/long Play) - Philips DPM 9220 Handleiding

Hide thumbs

Advertisement

Opnameformaat (Standard Play/Long Play)

Het opnameformaat (Standard Play en Long Play) bepaalt de geluidskwaliteit
van de opgenomen geluidsbestanden.
Standard Play Modus
Long Play Modus
De standaardinstelling is Standard Play (SP). Voor meer informatie over hoe u
deze instelling kan veranderen, zie het overeenkomstige deel in het hoofdstuk
DPM Menu in deze handleiding.
NB : Er kan per bestand slechts één formaat gekozen worden; het
formaat van een bestand kan nog worden aangepast zolang er nog geen
opname heeft plaatsgevonden.
Nadat een opname heeft plaatsgevonden in een bestand, is het mogelijk
te schakelen tussen het Standard Play- en Long Play-formaat in het
DPM menu. Deze wijziging heeft geen effect op het huidige bestand,
maar wel op het volgende nieuwe bestand. Vanaf dat punt worden alle
nieuwe bestanden opgenomen in het geselecteerde formaat tot de
instelling opnieuw gewijzigd wordt.
De waarden van de twee formaten zijn als volgt:
Standard Play (SP)
Dit formaat biedt ongeveer 312 minuten opnametijd. De Standard Play-instelling
levert een uitstekende geluidskwaliteit. Het is aanbevolen in dit formaat op te
nemen wanneer de geluidsbestanden bijvoorbeeld voor spraakherkenning
gebruikt zullen worden.
Long Play (LP)
Dit opnameformaat biedt ook een zeer goede geluidskwaliteit. Ongeveer 468
minuten opnametijd zijn beschikbaar in dit formaat.
Hoofdstuk 4: Basisfuncties
35

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips DPM 9220

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: