Download  Print this page

Technické Údaje - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny)
1-1. Blokovacie tlačidlo
1-2. Spúšť
2-1. Indikátor zapnutia
3-1. Šesťboká matica
3-2. Hriadeľ
3-3. Držiak hriadeľa
TECHNICKÉ ÚDAJE
Otáčky naprázdno (min
Priemer zmiešavacej lopatky
Trieda bezpečnosti
• Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
• Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť.
• Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003
Určené použitie
Tento nástroj je určený na miešanie omietkových
materiálov a pod. (okrem horľavých materiálov)
Napájanie
Náradie by malo byť pripojené jedine k prívodu
elektrickej energie s hodnotou napätia rovnakou, ako je
uvedená na štítku s názvom zariadenia, pričom náradie
môže byť napájané jedine jednofázovým striedavým
prúdom. Je vybavené dvojitou izoláciou a preto sa môže
používať pri zapojení do zásuviek bez uzemňovacieho
vodiča.
Hluk
Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená
podľa EN60745:
Úroveň akustického tlaku (L
Hladina akustického výkonu (L
Odchýlka (K) : 3 dB(A)
Používajte chrániče sluchu
Vibrácie
Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet)
určená podľa normy EN60745:
Vyžarovanie vibrácií (a
Neurčitosť (K) : 1,5 m/s
Deklarovaná hodnota emisií vibrácií bola meraná
podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa
použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.
Deklarovaná hodnota emisií vibrácií sa môže použiť
aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom.
Vysvetlenie všeobecného zobrazenia
4-1. Kľúč 19
4-2. Zárez
4-3. Kľúč 19
6-1. Zmiešavacia lopatka
6-2. Hriadeľ
6-3. Šesťboká skrutka
Model
-1
)
Celková dĺžka
Hmotnosť netto
) : 82 dB(A)
pA
) : 93 dB(A)
WA
2
) : 2,5 m/s
alebo menej
h
2
ENE056-1
VAROVANIE:
Emisie vibrácií počas skutočného používania
elektrického náradia sa môžu odlišovať od
ENF002-2
deklarovanej hodnoty emisií vibrácií, a to v
závislosti na spôsoboch používania náradia.
Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s
cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú
na odhade vystavenia účinkom v rámci reálnych
podmienok používania (berúc do úvahy všetky
súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je
náradie vypnuté a kedy beží bez zaťaženia, ako
dodatok k dobe zapnutia).
ENG905-1
Len pre európske krajiny
Vyhlásenie o zhode so smernicami
Európskeho spoločenstva
Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca
prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky
Makita:
Označenie zariadenia:
Výkonová miešačka
ENG900-1
Číslo modelu/ Typ: UT1305
je z výrobnej série a
Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:
2006/42/EC
A
vyrobené
štandardizovaných dokumentov:
ENG901-1
EN60745
22
7-1. Filter
7-2. Kryt
7-3. Skrutkovač
8-1. Medzná značka
9-1. Skrutkovač
9-2. Veko držiaka uhlíka
UT1305
1300
165 mm
942 mm
3,3 kg
/II
podľa
nasledujúcich
ENH101-15
noriem
a

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305