Download  Print this page

Technické Údaje - Makita UT2204 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

SLOVENSKÝ
1-1. Blokovacie tlačidlo
1-2. Spúšť
2-1. Indikátor zapnutia
3-1. Šesťboká matica
3-2. Hriadeľ
3-3. Shaft holder
4-1. Kľúč 19
4-2. Zárez
TECHNICKÉ ÚDAJE
Otáčky naprázdno (min
Priemer zmiešavacej lopatky
Trieda bezpečnosti
• Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
• Poznámka: Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť.
Určené použitie
Tento nástroj je určený na miešanie omietkových
materiálov a pod. (okrem horľavých materiálov)
Napájanie
Nástroj sa môže pripojiť len k odpovedajúcemu zdroju s
napätím rovnakým, aké je uvedené na typovom štítku, a
môže pracovať len s jednofázovým striedavým napätím.
V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a
može
byť
preto
uzemňovacieho vodiča.
Len pre európske krajiny
Hluk a vibrácie
Typická A-vážená úroveň akustického tlaku je 83 dB (A).
Nepresnosť je 3 dB(A).
Úroveň hlučnosti pri práci môže prekračovať 85 dB (A).
Používajte pomôcky na ochranu sluchu.
Typická vážená hodnota efektívneho zrýchlenia nieje
2
väčšia než 2,5 m/s
.
Tieto hodnoty boli odmerané v súlade s EN60745.
Pro Model UT2204
PREHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EU
Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že tento
výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo
štandardizovanými dokumentami;
EN60745, EN55014, EN61000, a to v súlade s
Nariadeniami rady 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
Vysvetlenie všeobecného zobrazenia
4-3. Kľúč 19
5-1. Zmiešavacia lopatka
6-1. Šesťboká skrutka
6-2. Hriadeľ
6-3. Rovný povrch
7-1. Zmiešavacia lopatka
7-2. Hriadeľ
8-1. Šesťboká skrutka
Model
-1
)
Celková dĺžka
Hmotnosť netto
napájaný
zo
zásuviek
ENE056-1
000087
ENF002-1
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLICKO
Zodpovedný výrobca:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
bez
Zvláštne bezpečnostné zásady
ENG003-2
NEDOVOĽTE, aby pohodlnosť a oboznámenosťs
výrobkom (vďaka jeho opakovanému používaniu)
nahradili prísne dodržovanie bezpečnostných zásad
pri vŕtaní. Pokiaľ budete používať tento elektrický
nástroj nebezpečným alebo nesprávnym spôsobom,
môžete utrpieť vážne zranenia.
1.
Používajte pomocné rukoväte dodávané s
nástrojom.
zranenie.
2.
Pri práci, kedy vŕtací nástroj môže prísť do
styku so skrytými elektrickými vodičmi alebo s
vlastným elektrickým káblom, držte ho za
ENH101-5
izolované úchopné miesta. Pri kontakte so
„živým" vodičom sa stanú nechránené kovové
súčasti nástroja rovnako „živými" a obsluha môže
byť zasiahnutá elektrickým prúdom.
3.
Dbajte, abyste vždy mali pevnú oporu nôh.
Ak pracujete vo výškach, dbajte, aby pod vami
nikto nebol.
4.
Držte nástroj pevne .
5.
Nepřibližujte ruky k otáčajúcim sa častiam.
21
8-2. Hriadeľ
8-3. Rovný povrch
9-1. Filter
9-2. Kryt
9-3. Šraubovák
10-1. Medzná značka
11-1. Šraubovák
11-2. Veko držiaka uhlíka
UT2204
550
220 mm
929 mm
3,7 kg
/II
riaditeľ
Strata
kontroly
môže
GEB001-2
spôsobiť

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204