Download  Print this page

Makita UT1305 Instruction Manual page 25

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ČESKÝ (originální návod k obsluze)
1-1. Blokovací tlačítko
1-2. Spoušť
2-1. Kontrolka
3-1. Šestihranná matice
3-2. Hřídel
3-3. Držák hřídele
TECHNICKÉ ÚDAJE
Otáčky naprázdno (min
Průměr míchacího nástroje
Třída bezpečnosti
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
• Technické údaje se mohou pro různé země lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003
Určení nástroje
Nástroj je určen k míchání zdících a podobných
materiálů (kromě hořlavin).
Napájení
Zařízení je třeba připojit pouze k napájení se stejným
napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a může být
provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu
se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou
izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez
zemnicího vodiče.
Hlučnost
Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (L
Hladina akustického výkonu (L
Nejistota (K): 3 dB (A)
Používejte ochranu sluchu
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená
podle normy EN60745:
Emise vibrací (a
h
Nejistota (K): 1,5 m/s
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla změřena
v souladu se standardní testovací metodou a může
být využita ke srovnávání nářadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž
využít k předběžnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
Legenda všeobecného vyobrazení
4-1. Klíč 19
4-2. Zářez
4-3. Klíč 19
6-1. Míchací nástroj
6-2. Hřídel
6-3. Šroub s šestihrannou hlavou
Model
-1
)
Celková délka
Hmotnost netto
): 82 dB(A)
pA
): 93 dB(A)
WA
2
): 2,5 m/s
nebo méně
2
ENE056-1
VAROVÁNÍ:
Emise
elektrického nářadí se mohou od deklarované
ENF002-2
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití nářadí.
Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v
aktuálních podmínkách zajistěte bezpečnostní
opatření k ochraně obsluhy (vezměte v úvahu
všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří
kromě doby pracovního nasazení i doba, kdy je
nářadí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).
ENG905-1
Pouze pro země Evropy
Prohlášení ES o shodě
Společnost Makita Corporation jako odpovědný
výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:
popis zařízení:
Míchadlo
č. modelu/ typ: UT1305
vychází ze sériové výroby
ENG900-1
a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:
2006/42/EC
Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími
normami či normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
ENG901-1
autorizovaného zástupce v Evropě:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
25
7-1. Filtr
7-2. Kryt
7-3. Šroubovák
8-1. Mezní značka
9-1. Šroubovák
9-2. Víčko držáku uhlíku
UT1305
1 300
165 mm
942 mm
3,3 kg
/II
vibrací
během
skutečného
používání
ENH101-15

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305