Download  Print this page

Akcesoria Opcjonalne - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montaż trzonka mieszadła
Rys.3
Dokręcić trzonek nakrętką sześciokątną. Przykręcać ją,
aż nakrętka dotknie mocowania trzonka.
Przytrzymać nacięcie w mocowaniu trzonka przy
pomocy klucza 19, aby je unieruchomić. Utrzymując w
ten sposób nacięcie, dokręcić nakrętkę sześciokątną
innym kluczem 19 w kierunku strzałki.
Rys.4
Montaż mieszadeł
Rys.5
Mieszadło należy zamontować w taki sposób, aby znak
„UP" (W GÓRĘ) był skierowany w stronę narzędzia (do
środka).
Mieszadło należy osadzić na trzonku i zabezpieczyć je
śrubą sześciokątną.
Rys.6
W przypadku mieszadła 150 (osprzęt dodatkowy) należy
wkręcić
je
bezpośrednio
nagwintowany.
DZIAŁANIE
Mieszanie
UWAGA:
Nie wolno stosować do mieszania materiałów
łatwopalnych,
jak
używanym jako rozpuszczalnik. Niestosowanie się
do tej zasady może spowodować obrażenia.
Mieszadło nie powinno wynurzać się z mieszanego
materiału, w przeciwnym razie materiał będzie
rozchlapywany.
1.
Chwycić mocno narzędzie jedną ręką za rękojeść
tylną, a drugą – za uchwyt, zanurzyć mieszadło
całkowicie
w materiale
sprawdzeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy -
włączyć narzędzie.
2.
Podczas operacji mieszania należy poruszać
mieszadłem w górę i w dół, aby całość materiału
została dobrze wymieszana.
3.
Po zakończeniu mieszania narzędzie należy
wyłączyć, sprawdzić, czy mieszadło zatrzymało
się całkowicie, i dopiero wówczas wyciągnąć z
pojemnika.
KONSERWACJA
UWAGA:
Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy
się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Nie
wolno
rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie
mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub
pęknięcia.
na
trzonek,
farba
z
rozcieńczalnikiem
a
następnie
używać
benzyny,
Wymiana filtra
Rys.7
Filtr
nagromadzony w filtrze pył i zanieczyszczenia mogą
obniżać skuteczność chłodzenia narzędzia.
Pomiędzy narzędzie a pokrywę włożyć śrubokręt płaski
lub podobny przyrząd, jak pokazano na rysunku.
Ściągnąć pokrywę podważając ją śrubokrętem.
Wymienić filtr w pokrywie na nowy.
Ponownie zamontować pokrywę w narzędziu.
Wymiana szczotek węglowych
Rys.8
Systematycznie
węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga znaku
granicznego. Szczotki powinny być czyste i łatwo
wchodzić w uchwyty. Należy wymieniać obydwie
szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne
szczotki węglowe.
Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używać
który
jest
śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć
nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.
Rys.9
Dla
NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace
konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane
przez
wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA OPCJONALNE

UWAGA:
Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i
dodatków razem z elektronarzędziem Makita
opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie
jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może
-
po
stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować
akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z
ich przeznaczeniem.
W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych
informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą
Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.
Mieszadła
Trzonek mieszadła
UWAGA:
Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być
dołączone
akcesoria standardowe. Mogą to być różne
pozycje, w zależności od kraju.
benzenu,
11
należy
regularnie
wyjmować
zachowania
BEZPIECZEŃSTWA
Autoryzowane
Centra
do
pakietu
wymieniać,
ponieważ
i
sprawdzać
szczotki
Serwisowe
Makita,
narzędziowego
jako
i

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305