Download  Print this page

Accesorii Opţionale - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Instalarea paletelor malaxoare
Fig.5
Pentru a monta paleta malaxoare, instalaţi-o cu marcajul
"UP" (sus) orientat către maşină (spre interior).
Instalaţi paleta malaxoare la capătul axului şi fixaţi-o cu
şurubul cu cap hexagonal.
Fig.6
În cazul paletei malaxoare de 150 (accesoriu),
înşurubaţi-o direct pe capătul axului deoarece este
filetată.
FUNCŢIONARE
Amestecarea
ATENŢIE:
Nu folosiţi maşina pentru amestecarea materialelor
inflamabile cum ar fi vopseaua cu diluant. În caz
contrar există pericol de vătămări corporale.
Amestecarea cu paleta malaxoare scoasă din
materialul amestecat poate provoca împroşcarea
materialului în jur.
1.
Apucaţi ferm mânerul posterior al maşinii cu o
mână şi mânerul lateral cu cealaltă mână,
imersaţi paleta malaxoare complet în material şi
porniţi maşina după ce v-aţi convins că zona de
lucru este asigurată.
2.
Deplasaţi paleta malaxoare în sus şi în jos pe
durata amestecării astfel încât să amestecaţi
întreg materialul.
3.
După terminarea amestecării, opriţi maşina,
asiguraţi-vă că paleta malaxoare s-a oprit complet
şi apoi scoateţi-o din recipient.
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant,
alcool sau alte substanţe asemănătoare. În caz
contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.
Înlocuirea filtrului
Fig.7
Înlocuiţi filtrul la intervale regulate deoarece eficienţa
răcirii maşinii este redusă din cauza acumulării prafului
sau a particulelor în filtru.
Introduceţi o şurubelniţă cu vârf plat sau alt instrument
similar între maşină şi capac după cum se vede în figură.
Ridicaţi-o ca şi cum aţi folosi o lopată şi scoateţi capacul.
Înlocuiţi filtrul din capac cu unul nou.
Reinstalaţi capacul pe maşină.
Înlocuirea periilor de carbon
Fig.8
Detaşaţi periile de carbon şi verificaţi-le în mod regulat.
Schimbaţi-le atunci când s-au uzat până la marcajul
limită. Periile de carbon trebuie să fie în permanenţă
curate şi să alunece uşor în suport. Ambele perii de
carbon trebuie să fie înlocuite simultan cu alte perii
identice.
Folosiţi o şurubelniţă pentru a îndepărta capacul
suportului periilor de carbon. Scoateţi periile de carbon
uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon.
Fig.9
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la
Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese
de schimb Makita.
ACCESORII OPŢIONALE
ATENŢIE:
Folosiţi
accesoriile
recomandate pentru maşina dumneavoastră în
acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau
piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiţi
accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost
concepute.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local
de service Makita.
Palete malaxoare
Ax
NOTĂ:
Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii
standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi
în funcţie de ţară.
14
sau
piesele
auxiliare

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305

  Related Content for Makita UT1305