Download  Print this page

Makita UT1305 Instruction Manual page 9

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
POLSKI (Oryginalna instrukcja)
1-1. Przycisk blokujący
1-2. Spust przełącznika
2-1. Kontrolka
3-1. Nakrętka sześciokątna
3-2. Trzonek mieszadła
3-3. Uchwyt
SPECYFIAKCJE
Prędkość bez obciążenia (min
Średnica mieszadła
Długość całkowita
Klasa bezpieczeństwa
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
• Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
Przeznaczenie
Narzędzie jest przeznaczone do mieszania różnych
materiałów nakładanych na ściany itp. (za wyjątkiem
materiałów łatwopalnych).
Zasilanie
Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o
napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce
znamionowej.
Można
jednofazowym
prądem
podwójnie izolowane, dlatego też można je zasilać z
gniazda bez uziemienia.
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (L
Poziom mocy akustycznejl (L
Niepewność (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze na uszy
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Emisja drgań (a
): 2,5 m/s
h
Niepewność (K) : 1,5 m/s
Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona
zgodnie
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
Objaśnienia do widoku ogólnego
4-1. Klucz 19
4-2. Nacięcie
4-3. Klucz 19
6-1. Mieszadło
6-2. Trzonek mieszadła
6-3. Śruba sześciokątna
Model
-1
)
Ciężar netto
je
zasilać
wyłącznie
przemiennym.
Jest
): 82 dB(A)
pA
): 93 dB(A)
WA
2
lub poniżej
2
ze
standardową
ENE056-1
Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
Drgania
ENF002-2
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
W
rzeczywistych warunkach użytkowania należy
ono
określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
ENG905-1
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a
także czas, kiedy jest włączone).
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
ENG900-1
Mieszadło elektryczne
Model nr/ Typ: UT1305
jest produkowane seryjnie oraz
jest
zgodne
następujących dyrektywach europejskich:
2006/42/EC
ENG901-1
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami
lub dokumentami normalizacyjnymi:
metodą
EN60745
9
7-1. Filtr
7-2. Pokrywa
7-3. Śrubokręt
8-1. Znak ograniczenia
9-1. Śrubokręt
9-2. Pokrywka uchwytu szczotki
UT1305
1 300
165 mm
942 mm
3,3 kg
/II
wytwarzane
podczas
oparciu
o
szacowane
(uwzględniając
firma
Makita
z
wymogami
rzeczywistego
narażenie
w
wszystkie
elementy
ENH101-15
Corporation
jako
określonymi
w

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305