Download  Print this page

Voliteľné Príslušenstvo - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
19 a uťahujte v smere šípky.
Fig.4
Montáž zmiešavacích lopatiek
Fig.5
Pri montáži zmiešavacej lopatka namontujte lopatku so
značkou "UP" smerujúcou k nástroju (smerujúcou dnu).
Namontujte zmiešavaciu lopatku na hornú časť hriadeľa
a zaistite ju pomocou šesťhrannej maticovej skrutky.
Fig.6
V prípade zmiešavacej lopatky 150 (príslušenstvo) ju
zaskrutkujte priamo na hornú časť hriadeľa, keďže má
závit.
PRÁCA
Miešanie
POZOR:
Na
miešanie
nepoužívajte
napríklad farbu rozpustenú v riedidle. V opačnom
prípade môže dôjsť k úrazu.
Keď pri miešaní zmiešavacia lopatka vyletí mimo
miešaný materiál, môže dôjsť k rozstriekaniu
materiálu.
1.
Jednou rukou pevne držte zadnú rúčku nástroja a
druhou rukou rukoväť, vložte zmiešavaciu lopatku
celkom do materiálu a po kontrole bezpečnosti
miesta práce zapnite nástroj.
2.
Pri miešaní pohybujte zmiešavacou lopatkou
nahor a nadol, aby sa premiešal celý objem
materiálu.
3.
Po skončení miešania vypnite nástroj, skontrolujte,
či sa zmiešavacia lopatka úplne zastavila a
vytiahnite ju z nádoby.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja,
vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo
zásuvky.
Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani nič
podobné. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby,
deformácie alebo praskliny.
Výmena filtra
Fig.7
Filter vymieňajte pravidelne, lebo nánosy prachu alebo
čiastočiak vo filtri znižujú schopnosť chladenia nástroja.
Medzi nástroj a kryt vsuňte plochý skrutkovač alebo
podobný predmet podľa vyobrazenia. Nadvihnite ho ako
pri použití lopatky a odstráňte kryt.
Vymeňte filter v kryte za nový.
Kryt opäť namontujte na nástroj.
horľavý
materiál,
24
Výmena uhlíkov
Fig.8
Uhlíky pravidelne vyberajte a kontrolujte. Ak sú
opotrebované až po medznú značku, vymeňte ich.
Uhlíky musia byť čisté a musia voľne zapadať do svojich
držiakov.
Oba
uhlíky
Používajte výhradne rovnaké uhlíky.
Pomocou šraubováka odskrutkujte veká uhlíkov. Vyjmite
opotrebované uhlíky, vložte nové a zaskrutkujte veká
naspäť.
Fig.9
Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI
výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či
nastavovanie
robené
strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov
Makita.
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
POZOR:
Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode,
doporučujeme používať toto príslušenstvo
nástavce. Pri použití iného príslušenstva či
nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia
osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať
len na účely pre ne stanovené.
Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto
príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné
stredisko firmy Makita.
Zmiešavacie lopatky
Hriadeľ
POZNÁMKA:
Niektoré položky zo zoznamu môžu byť súčasťou
balenia
náradia
príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v
každej krajine odlišný.
treba
vymieňať
súčasne.
autorizovanými
servisnými
vo
forme
štandardného
a

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305

  Related Content for Makita UT1305