Download  Print this page

Volitelné Příslušenství - Makita UT1305 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Fig.6
V případě míchacího nástroje 150 (příslušenství) jej
našroubujte přímo na konec hřídele, protože má závit.
PRÁCE
Míchání
POZOR:
Nemíchejte hořlavé materiály, jako je například
nátěrová hmota, ve které je jako rozpouštědlo
použito ředidlo. V opačném případě může dojít ke
zranění.
Při vytažení míchacího nástroje v průběhu míchání
může dojít k rozstříknutí míchaného materiálu.
1.
Uchopte pevně zadní držadlo nástroje jednou
rukou a druhou rukou rukojeť. Zasuňte míchací
nástroj úplně do materiálu a po kontrole
zabezpečení pracoviště uveďte nástroj do chodu.
2.
Během míchání pohybujte míchacím nástrojem
nahoru a dolů tak, aby byl promíchán celý objem
materiálu.
3.
Po ukončení míchání nástroj vypněte. Nechejte
míchací nástroj úplně zastavit a poté jej vytáhněte
z nádoby.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Nikdy nepoužívejte
alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít
ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.
Výměna filtru
Fig.7
Filtr je nutno pravidelně vyměňovat, protože z důvodu
hromadění prachu a částic ve filtru dochází ke snížení
účinnosti chlazení nástroje.
Zasuňte mezi nástroj a kryt plochý šroubovák, jak je
ilustrováno na obrázku. Zvedněte jej jako pomocí
lopatky a odejměte kryt.
Vyměňte filtr v krytu za nový.
Nainstalujte kryt zpět na nástroj.
Výměna uhlíků
Fig.8
Uhlíky pravidelně
vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Uhlíky
musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků.
Oba uhlíky je třeba vyměňovat současně. Používejte
výhradně stejné uhlíky.
Pomocí šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyjměte
opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka
nazpět.
benzín,
benzen, ředidlo,
Fig.9
Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či
seřizování
prováděny
středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů
Makita.
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporučujeme
nástavce. Při použití jiného příslušenství či
nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob.
Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené účely.
Potřebujete-li
bližší
příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní
středisko firmy Makita.
Míchací nástroje
Hřídel
POZNÁMKA:
Některé položky seznamu mohou být k zařízení
přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené
příslušenství se může v různých zemích lišit.
27
autorizovanými
používat
toto
příslušenství
informace
ohledně
servisními
a
tohoto

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305

  Related Content for Makita UT1305