Download  Print this page

Makita UT1305 Instruction Manual page 13

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
000230
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA
Avertismente generale de
siguranţă pentru unelte electrice
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi
toate
instrucţiunile.
avertizări
şi
instrucţiuni
electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi
toate
instrucţiunile
ulterioare.
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA PENTRU MAŞINA
DE AMESTECAT
1.
Utilizaţi mânerele auxiliare, dacă sunt livrate
cu maşina. Pierderea controlului poate produce
rănirea persoanei.
2.
Ţineţi maşina electrică de suprafeţele de
apucare izolate, la efectuarea unei operaţii în
care accesoriul de tăiere poate intra în contact
cu cabluri ascunse sau cu propriul cordon de
alimentare. Accesoriul de tăiere care intră în
contact cu un cablu sub tensiune poate pune sub
tensiune părţile metalice expuse ale maşinii,
putând supune operatorul unui şoc electric.
3.
Păstraţi-vă echilibrul.
Asiguraţi-vă că nu se află nimeni dedesubt
atunci când folosiţi maşina la înălţime.
4.
Ţineţi bine maşina
5.
Nu atingeţi piesele în mişcare.
6.
Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina
numai când o ţineţi cu mâinile
7.
Unele materiale conţin substanţe chimice care
pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi
evitaţi
contactul
instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul
(obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască
30.1.2009
Director
Nerespectarea
poate
avea
ca
avertismentele
pentru
consultări
cu
pielea.
Respectaţi
respectarea strictă a normelor de securitate pentru
acest
produs.
nerespectarea normelor de securitate din acest
manual de instrucţiuni poate provoca vătămări
corporale grave.
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de
GEA010-1
a verifica starea sa de funcţionare.
Acţionarea întrerupătorului
Fig.1
ATENŢIE:
acestor
Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi dacă
rezultat
trăgaciul întrerupătorului funcţionează corect şi
dacă revine la poziţia "OFF" (oprit) atunci când
şi
este eliberat.
Pentru a porni maşina, trebuie doar să acţionaţi
întrerupătorul. Eliberaţi întrerupătorul pentru a opri
maşina.
GEB087-1
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi întrerupătorul şi
butonul de blocare.
Pentru a opri maşina din poziţia blocată, acţionaţi la
maxim întrerupătorul, apoi eliberaţi-l.
Lampă indicatoare
Fig.2
Lampa indicatoare verde pentru alimentare PORNITĂ
se aprinde atunci când maşina este conectată la reţea.
Dacă lampa indicatoare este aprinsă dar maşina nu
porneşte chiar dacă este PORNITĂ, periile de cărbune
ar putea fi consumate, sau motorul sau comutatorul ar
putea fi defecte. Dacă lampa indicatoare nu se aprinde,
cablul de alimentare sau lampa indicatoare ar putea fi
defecte. Când cablul de alimentare este defect, maşina
nu porneşte iar lampa indicatoare nu se aprinde. Când
lampa indicatoare este defectă, maşina porneşte fără ca
lampa indicatoare să se aprindă.
MONTARE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo
intervenţie asupra maşinii.
Instalarea axului
Fig.3
Strângeţi axul cu piuliţa hexagonală în suportul de ax
până când piuliţa hexagonală intră în contact cu suportul.
Ţineţi fanta suportului de ax cu o cheie de 19 astfel încât
să nu se poată roti. Cu fanta ţinută astfel, strângeţi piuliţa
hexagonală cu o altă cheie de 19 în direcţia săgeţii.
Fig.4
13
FOLOSIREA
INCORECTĂ
sau

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita UT1305