Betekenis Van Het Symbool 'Vuilnisemmer' - AEG 5545 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nederlands
8

Betekenis van het symbool 'vuilnisemmer'

Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in
het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten
gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef
daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële eff ecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik,
de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude
elektronische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten
kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeen-
teadministratie.
05-WOK 5545 AEG.indd 8
05-WOK 5545 AEG.indd 8
23.07.2009 14:21:42 Uhr
23.07.2009 14:21:42 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545

  Related Content for AEG 5545