Technické Údaje - AEG 5545 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
28
UPOZORNĚNÍ:
Lehký vývin kouře je normálním jevem. Zajistěte
dostatečné odvětrání.
Pokyny pro používání
Příprava potravin na pánvi wok pochází z asijské kuchy-
ně, jejímž hlavním znakem je příprava potravin během
mimořádně krátké doby.
Proto se doporučuje, aby všechny přísady, které budete
potřebovat pro jídlo připravované na pánvi wok, byly
předem nakrájeny na kousky "které se vejdou do úst"
(kostičky / kousky / proužky). Doba přípravy se tak dras-
ticky zkrátí a Vaše potraviny si uchovají čerstvou chuť.
Protože teplota oleje je při přípravě pokrmů na pánvi
wok vysoká, nepoužívejte pro přípravu na woku žádné
máslo, margarín nebo olivový olej. Nejvhodnější jsou
fritovací oleje nebo rostlinný olej.
Při manipulaci s pánví wok nepoužívejte žádné ostré
nebo špičaté předměty. Nejvhodnější jsou dřevěné
pomůcky.
Vaření v pánvi Wok
Poté, co máte připraveny všechny přísady pro Váš pokrm
připravovaný na pánvi wok, zcela odviňte kabel. Regulátor
teploty otočte doleva až na doraz. Přístroj zapněte jenom
do zásuvky o 230 V, 50 Hz s ochranním kontaktem, insta-
lované podle předpisů.
• Do woku vlijte trochu oleje nebo vývaru.
• Otočte regulátorem teploty na nejvyšší stupeň a
nechte wok několik minut předehřát.
• Podle návodu v receptu přidejte přísady nakrájené na
kostičky.
• Připravujte je za stálého míchání, resp. obracení.
• Jestliže by docházelo k tak silnému úniku kapaliny ze
surovin, takže by se tyto v pánvi Wok začínaly v pánvi
„péct", tak přidejte trochu nějaké tekutiny.
Hotový pokrm servírujte pokud možno ihned pro skonče-
ní jeho přípravy.
Dušení v pánvi Wok
• Do pánve nalijte 2 - 3 hrnky vody a vložte rošt.
• Na rošt vložte zpracovávané suroviny a nasaďte víko.
• Pro rychlé zahřátí zapněte přístroj na maximum.
• Poté nastavte požadovanou teplotu. Jestliže si nejste
jisti, jaké nastavení byste měli zvolit, začněte s teplo-
tou nižší a postupně ji pak zvyšujte.
• Maximální objem činí 1,5 litru.
UPOZORNĚNÍ:
Podle potřeby přilijte v průběhu dušení malé množství
vody.
05-WOK 5545 AEG.indd 28
05-WOK 5545 AEG.indd 28
Ukončení provozu
Pokud byste chtěli průběh vaření ukončit, otočte
regulátor teploty na minimální nastavení (MIN) a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte přístroj vychladn-
out delší dobu.
Navíjecí zařízení pro síťový kabel
Opět naviňte síťový kabel na spodní straně topného
podstavce.
Čištění a péče
• Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku.
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí před-
měty.
• Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čisticí prostřed-
ky.
VÝSTRAHA:
Pro čištění nenořte varnou plotýnku v žádném případě
do vody. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem
či požáru.
Varná plotýnka
• Varnou plotýnku otřete pouze navlhčeným hadříkem
a poté osušte látkou.
Wok, víko a roštová vložka
POZOR:
• Tyto části nemyjte v myčce nádobí.
• Povrchy by se mohly stát matnými.
• Tyto části můžete ručně omýt ve dřezu.
• Části opláchněte čistou vodou a osušte je.
Technické údaje
Model: ............................................................................... WOK 5545
Pokrytí napětí: ........................................................... 230 V, 50 Hz
Příkon: ....................................................................................1300 W
Třída ochrany: ....................................................................................Ι
Čistá hmotnost: ....................................................................3,00 kg
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných,
v současné době platných směrnic CE, jako je např.
elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapě-
ťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších
bezpečnostně-technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
23.07.2009 14:21:53 Uhr
23.07.2009 14:21:53 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545