Download Print this page

AEG 5545 Instruction Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Загальні вказівки щодо безпеки
Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже
уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її
разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі
можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаков-
кою. У разі, що прилад буде передано третім особам, слід
передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.
Використайте прилад виключно в приватних цілях та за
передбаченим призначенням. Прилад не призначено
для промислового використання. Не використовуйте
його на вулиці. Оберігайте його від спеки, прямого
сонячного опромінювання, вологи (в жодному разі не
опускайте у рідину) та гострих кутів. Не користуйтеся
приладом з вологими руками. Якщо прилад зволожився
або змокрів, невідкладно витягніть штепсельну вилку.
Вимкніть прилад та обов'язково витягніть вилку з штеп-
сельної розетки (тягніть за штекер, не за кабель), коли
не користуєтесь приладом, або монтуєте комплектуючі
деталі, або під час чищення або при дефектах.
Не експлуатуйте прилад без огляду. Обовязково ви-
мкніть прилад, коли ви покидаєте приміщення. Витягніть
штепсельну вилку з штепсельної розетки.
Прилад та кабель живлення слід регулярно обстежити
на ознаки пошкоджень. При виявленні пошкоджень при-
ладом заборонено користуватись.
Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до авто-
ризованого фахівця. Для запобігання загрозі пошкодже-
ний кабель живлення слід замінити на еквівалентний
виключно виробником, або нашою сервісною службою
або іншою кваліфікованою особою.
Користуйтеся виключно оригінальними комплектуваль-
ними деталями.
Зверніть увагу на наступні "Спеціальні вказівки щодо
безпеки".
Діти та немічні особи
Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними паку-
вальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки,
пенопласт тощо).
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує
загроза задухи!
Цей прилад не призначений для використання людьми
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або розумовими здібностями, недостатнім досвідом та/
або знаннями – крім випадків, коли за ними доглядає
відповідальна за їх безпеку особа або вони отримали
вказівки щодо використання приладу.
Дітям не дозволено гратись з цим приладом. Потрібен
догляд за ними.
05-WOK 5545 AEG.indd 33
05-WOK 5545 AEG.indd 33
Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені.
Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу
обов'язково притримуйтесь цих вказівок.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Попереджує про загрози для Вашого здоров'я та вказує на
можливі ризики травм.
УВАГА:
Вказує на можливі загрози для приладу або інших
предметів.
ВКАЗІВКА:
Виділяє підказки та інформацію для Вас.
Спеціальні вказівки з безпеки праці
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Під час праці поверхні, до яких Ви можете
доторкнутися, можуть мати дуже високу температуру.
Небезпека опіків!
Забороняється пересувати або переносити прилад під
час його праці! Гарячі рідини, гаряча пара і бризки олії
можуть потрапити на поверхню!
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Жири і олії можуть при перегріванні загорятися.
Будьте дуже обережні!
У випадку загоряння приладу ніколи не намагайтеся
загасити полум'я водою. Загасіть полум'я за допомогою
вологої тканини.
Не забувайте про те, що гарячі деталі приладу збері-
гають високу температуру ще довгий час після його
виключення.
Не забувайте вимкнути прилад після закінчення праці!
Спочатку переведіть термостат на нижчу ступінь (MIN) і
витягніть вилку з електричної розетки.
Залиште прилад для охолодження, перед тим як при-
брати його в шафу.
Обсяг поставки і приладдя
сковорода - вок із скляною кришкою
ставка - решітка з нержавіючої сталі
підставка з нагрівальним елементом, стабільна,
з надійною нагрівальною пліткою і термостатом
для плавного регулювання температури
контрольна лампочка
пристрій для змотування кабелю
Українська
33
23.07.2009 14:21:55 Uhr
23.07.2009 14:21:55 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545