Download Print this page

AEG HC451500EB User Manual

Induction wok
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HC451500EB
DeluxeAppliances - EUappliances.com
INDUCTIEWOK
INDUCTION WOK
INDUKTIOWOKKI
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
KÄYTTÖOHJE

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG HC451500EB

  Summary of Contents for AEG HC451500EB

 • Page 1 HC451500EB INDUCTIEWOK GEBRUIKSAANWIJZING INDUCTION WOK USER MANUAL INDUKTIOWOKKI KÄYTTÖOHJE DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...
 • Page 3 Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 5 Montage-instructies 10 Beschrijving van het product 12 Bedieningsinstructies 15 Nuttige aanwijzingen en tips 17 Onderhoud en reiniging 18 Problemen oplossen 19 Milieubescherming In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Page 4 Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
 • Page 5 Noteer voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing. PNC: 941 560 806/00 Made in Switzerland Serie: 220-240V ~50/60Hz 3,2 kW/Leistung ind. 3,2 kW HC451500EB Typ: 55WOK03AU DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 6 Montage-instructies Veiligheidsvoorschrift WAARSCHUWING! Lees deze voorschriften zorgvuldig door! Controleer of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is. Sluit geen beschadigd apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier. Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren.
 • Page 7 Montage-instructies U dient te beschikken over de juiste isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en con- tactgevers. Als u het als accessoire geleverde frame C-FRAME gebruikt, moet u eerst de met het frame meegeleverde instructies lezen voordat u het apparaat installeert. Montage min.
 • Page 8 Montage-instructies <36mm <36mm ≥36mm ≥36mm min. 30 mm min. 5 mm min. 20 mm • Dicht het gat tussen het werkblad en het glaskeramiek met siliconen. • Breng wat sop op de siliconen aan. • Trek overmatige siliconen eraf met de schraper. De installatie van meer dan één apparaat Aanvullende onderdelen:aansluitstang(en), hittebestendig silicone, afsluitstrip.
 • Page 9 Montage-instructies Trek de afdichtstrip rondom de onderrand van het apparaat langs de buitenrand van de glazen keramische plaat. Plaats het wokapparaat in de opening van het werkblad. Plaats de verbindingstang in de opening van het werkblad en duw de halve breedte omhoog tegen het apparaat. Haak de klemmen in de beschermende behuizing van het wokapparaat.
 • Page 10 Beschrijving van het product 13. Reinig voorzichtig de glazen keramische plaat. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Indeling kookplaat Inductiecuvette 2300 W, met power- functie 3200 W Glazen balk Bedieningspaneel Indeling bedieningspaneel. Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
 • Page 11 Beschrijving van het product sensorveld functie Toont dat de timer met optelfunctie in werking is (1 tot 59 minuten). Toont dat de timer met aftelfunctie (1 tot 99 mi- nuten) of de kookwekker in werking is. Een kookstanddisplay geeft de kookstand weer. Het activeert de modus "constant sudderen".
 • Page 12 Bedieningsinstructies Accessoires De WOK-pan (meegeleverd) • 390 mm , 6 liter • Met 2 hendels • WOK P 6.0 roestvrijstaal Gebruik alleen de meegeleverde WOK-pan. BEDIENINGSINSTRUCTIES In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Automatisch uitschakelen De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: •...
 • Page 13 Bedieningsinstructies De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Power- functie wordt maximaal 5 minuten geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone auto- matisch teruggeschakeld naar kookstand 14. Om de inductiekookzone te activeren, druk op .
 • Page 14 Bedieningsinstructies De kookwekker. U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak aan. Raak van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert • Het geluidssignaal stopzetten: aanraken van STOP+GO -functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling - warmhoudstand ( in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.
 • Page 15 Nuttige aanwijzingen en tips OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden) Uitschakelen van de geluiden Schakel het apparaat uit. Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan. gaat aan, het geluid is aan. Raak aan, gaat aan, het geluid is uit.
 • Page 16 Nuttige aanwijzingen en tips Öko Timer (Eco-timer) Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. De verwarmingstijdreductie wordt bepaald door het kookniveau en de kooktijd. Tips voor het koken met de wok De inductiewok is uitstekend geschikt voor de bereiding van 'a la minute'-gerechten, met name Chinese specialiteiten.
 • Page 17 Onderhoud en reiniging Pocheren / Kloppen • De gewelfde vorm van de wok maakt hem geschikt voor het opkloppen van crèmes, sa- bayone, botersauzen, beslag voor koekjes- of parfait zonder waterbad bij 65° C tot 80° C. Sudderen • Koken: voor het koken van voedsel (bijvoorbeeld spaghetti) op het kookpunt. •...
 • Page 18 Problemen oplossen Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat. Vuil verwijderen: – Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.
 • Page 19 Milieubescherming Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er klinkt een geluid en het ap- U hebt iets geplaatst op . Verwijder het object van het sensor- paraat schakelt in en weer uit. veld. Na vijf seconden klinkt er nog een geluid. •...
 • Page 20 Milieubescherming contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste af- valcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
 • Page 21 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 22: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 23 Safety information 24 Installation instructions 28 Product description 30 Operating instructions 33 Helpful hints and tips 35 Care and cleaning 36 What to do if… 37 Environment concerns 38 Warranty The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to...
 • Page 23: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or sell it. Users must fully know the operation and safety features of the appliance. General safety WARNING! Persons (including children) with reduced physical sensory, mental capabilities or lack of ex-...
 • Page 24: Installation Instructions

  PNC: 941 560 806/00 Made in Switzerland Serie: 220-240V ~50/60Hz 3,2 kW/Leistung ind. 3,2 kW HC451500EB Typ: 55WOK03AU Safety instructions WARNING! You must read these! Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a damaged appliance.
 • Page 25 Installation instructions WARNING! Risk of injury from electrical current. Carefully obey the instructions for electrical connec- tions. • The electrical mains terminal is live. • Make electrical mains terminal free of voltage. • Install correctly to give anti-shock protection. • Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot. •...
 • Page 26 Installation instructions min. 40 mm <36mm <36mm ≥36mm ≥36mm min. 30 mm min. 5 mm min. 20 mm The installation of more than one appliance Added parts:connection bar(s), heat resistant silicon, rubber shape, sealing strap. Only use special a heat - resistant silicon. The worktop cut out Distance from the wall : minimum 50 mm Depth : 490 mm...
 • Page 27 Installation instructions 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm The installation of more than one appliance Put down the dimension of the worktop cut out and saw it out. Put the appliances one at time on some soft surface, a blanket for example, with the bottom side up.
 • Page 28: Product Description

  Product description 10. Press the rubber shape with some strength against the glass ceramic and move it slowly along the space. 11. Do not touch the silicon until it become hard, it can last about a day. 12. Carefully remove silicon that came out with a shaving blade. 13.
 • Page 29 Product description Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds shows which function operate. sensor field function It activates and deactivates the appliance. It locks/unlocks the control panel. To set the Timer functions. the timer display It shows the time in minutes.
 • Page 30: Operating Instructions

  Operating instructions OptiHeat Control indicates the level of the residual heat. The induction cooking zones make the heat necessary for cooking directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is heated by the heat of the cookware. Accessories The WOK pan (supplied) •...
 • Page 31: Switching The Power Function On And Off

  Operating instructions The heat setting Touch the control bar at the heat setting. Change to the left or the right, if it is necessary. Do not release before you have a correct heat setting. The display shows the heat setting. Switching the Power function on and off The Power function makes more power available to the induction cooking zones.
 • Page 32 Operating instructions • To see how long the cooking zone operates: touch again and again, until comes on. The display shows the time that the zone operates. • To deactivate the Count Up Timer: touch again and again, until comes on and touch .
 • Page 33: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips • Touch for 4 seconds. Set the heat setting in less than 10 seconds. You can operate the hob. • When you stop the hob with , the child safety device operates again. OffSound Control (Deactivation and activation of the sounds) Deactivation of the sounds Deactivate the appliance.
 • Page 34 Helpful hints and tips Energy saving • If possible, always put the lids on the cookware. • Put cookware on a cooking zone before you start it. Öko Timer (Eco Timer) To save the energy, the heater of the cooking zone switches itself off earlier than count down timer signal.
 • Page 35: Care And Cleaning

  Care and cleaning • Only use fats that are specially intended for deep-frying. Poaching / Whipping • The curved shape of the wok is suitable for whipping up custards, sabayons, butter sau- ces, fatless sponge or parfait mixtures without a bain marie at 65° C to 80° C. Simmering •...
 • Page 36: What To Do If

  What to do if… To remove the dirt: – Remove immediately:melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface . –...
 • Page 37: Environment Concerns

  Environment concerns Problem Possible cause and remedy • The Automatic Switch Off operates. Deactivate the appliance comes on and activate it again. • No cookware on the cooking zone. Put cookware on the cook- comes on ing zone. • Not correct cookware. Use the correct cookware. •...
 • Page 38: Warranty

  Warranty WARRANTY FOR SALES IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND APPLIANCE: AEG BUILT-IN OVEN, COOKTOP, WARMING DRAWER & DRAWER This document sets out the terms and conditions of the product warranties for Electro- lux Appliances. It is an important document. Please keep it with your proof of purchase documents in a safe place for future reference should you require service for your Ap- pliance.
 • Page 39 Warranty agree that any replaced Appliances or parts become the property of Electrolux. This warranty does not apply to light globes, batteries, filters or similar perishable parts. Parts and Appliances not supplied by Electrolux are not covered by this warranty. You will bear the cost of transportation, travel and delivery of the Appliance to and from Electrolux or its ASC.
 • Page 40 Warranty 11. At all times during the Warranty Period, Electrolux shall, at its discretion, determine whether repair, replacement or refund will apply if an Appliance has a valid warranty claim applicable to it. 12. For Appliances and services provided by Electrolux in New Zealand, the Appliances come with a guarantee by Electrolux pursuant to the provisions of the Consumer Guarantees Act, the Sale of Goods Act and the Fair Trading Act.
 • Page 41 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 42 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 43 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 44 PNC: 941 560 806/00 Made in Switzerland Serie: 220-240V ~50/60Hz 3,2 kW/Leistung ind. 3,2 kW HC451500EB Typ: 55WOK03AU DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 45 min. 500mm min. min. 50mm 50mm min. R 5mm 600mm DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 46 min. 40 mm <36mm <36mm ≥36mm ≥36mm min. 30 mm min. 5 mm min. 20 mm DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 47 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 48 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 49 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 50 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 51 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 52 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 53 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 54 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 55 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 56 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 57 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 58 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Page 59 Sisällys SISÄLLYS 60 Turvallisuusohjeet 61 Asennusohjeet 66 Laitteen kuvaus 68 Käyttöohjeet 71 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 73 Hoito ja puhdistus 74 Käyttöhäiriöt 75 Ympäristönsuojelu Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symbolimerkkejä: Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Yleistietoja ja vinkkejä Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 60 Turvallisuusohjeet TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein. Pidä käyttöohjeet aina laitteen mukana esimerkiksi muuton yh- teydessä tai jos myyt laitteen toiselle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuusominaisuudet. Yleiset turvallisuusohjeet VAROITUS! Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamatto-...
 • Page 61 Jos keittotason pintaan tulee särö, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämi- seksi. ASENNUSOHJEET Kirjaa ennen asennusta muistiin arvokilven sarjanumero (Ser. Nr.).Arvokilpi sijaitsee lait- teen pohjassa. PNC: 941 560 806/00 Made in Switzerland Serie: 220-240V ~50/60Hz 3,2 kW/Leistung ind. 3,2 kW HC451500EB Typ: 55WOK03AU DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 62 Asennusohjeet Turvallisuusohjeet VAROITUS! Lue ohjeet huolellisesti! Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verk- kovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. Laitteen asennuksen, sähköliitännän ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräys- tenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
 • Page 63 Asennusohjeet Asennus min. 500mm min. min. 50mm 50mm min. R 5mm 600mm min. 40 mm <36mm <36mm ≥36mm ≥36mm DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 64 Asennusohjeet min. 30 mm min. 5 mm min. 20 mm • Tiivistä työtason ja keraamisen pinnan rako silikonilla. • Laita silikoniin hiukan saippuavettä. • Poista ylimääräinen silikoni kaapimella. Useamman kuin yhden laitteen asennus Lisäosat:liitostanko(-tangot), lämmönkestävä silikoni, kumimuotti, tiivistysteippi. Käytä ainoastaan erityistä lämmönkestävää silikonia. Työtason aukko Välimatka seinästä: vähintään 50 mm Syvyys: 490 mm...
 • Page 65 Asennusohjeet Kiinnitä kiinnikkeet wokkilaitteen suojakoteloon. Aseta seuraava laite työtason aukkoon. Varmista, että laitteiden etuosat ovat samalla tasolla. Kiristä kiinnityslevyn / kiinnikkeiden ruuvit. Tiivistä työtason ja laitteiden sekä laitteiden välinen rako silikonilla. Aseta silikoniin hiukan saippuavettä. 10. Paina kumimuotti voimalla keraamiseen pintaan ja liikuta sitä hitaasti tilassa. 11.
 • Page 66 Laitteen kuvaus LAITTEEN KUVAUS Keittoalueet Induktiokeittotason wokkialue 2300 W, Power-toiminnolla 3200 W Lasipalkki Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin painikkeet. Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. kosketuspainike toiminto Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Lukitsee käyttöpaneelin/poistaa käyttöpaneelin lu- kituksen.
 • Page 67 Laitteen kuvaus kosketuspainike toiminto Näyttää laskevan ajanlaskennan toimivan (1 - 99 minuuttia) tai näyttää, että paistolämpömittari toimii. tehotason näyttö Näyttää tehotason. Aktivoi "jatka haudutusta" -tilan. Kytkee Power-toiminnon toimintaan. säätöpalkki Tehotason säätäminen. Lisää tai vähentää aikaa. STOP+GO-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
 • Page 68 Käyttöohjeet Varusteet WOKKIPANNU (kuuluu pakkaukseen) • 390 mm , 6 litraa • 2 kahvaa • WOKKI P 6.0 ruostumatonta terästä Käytä ainoastaan pakkauksen WOKKIPANNUA. KÄYTTÖOHJEET Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta sekunnin ajan. Automaattinen poiskytkentä...
 • Page 69 Käyttöohjeet Power-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto kytkeytyy toimintaan enintään 5 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kyt- keytyy automaattisesti takaisin tehotasolle 14. Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla painiketta . Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä koskettamalla tehotasoa Ajastin Valitse ajastintoiminto painikkeella Laskeva ajanlaskenta...
 • Page 70 Käyttöohjeet Kun molemmat ajastintoiminnot toimivat samanaikaisesti, näytössä näkyy ensin ajaslasken- Hälytysajastin. Voit käyttää ajastinta myös hälytysajastimena silloin, kun keittoalueet eivät ole toiminnas- sa. Kosketa painiketta Aseta aika koskettamalla ajastimen painiketta . Kun ajastimen aika on kulunut lop- puun, äänimerkki kuuluu ja vilkkuu.
 • Page 71 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä OffSound Control (Äänimerkkien poistaminen käytöstä ja käyttöön ottaminen) Äänimerkkien poistaminen käytöstä Kytke laite pois päältä. Kosketa painiketta kolmen sekunnin ajan. Näytöt syttyvät ja sammuvat. Kosketa -pai- niketta 3 sekunnin ajan. syttyy, äänimerkki on käytössä. Kosketa painiketta .
 • Page 72 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä Energiansäästö • Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella. • Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan. Öko Timer (Säästöajastin) Energian säästämiseksi keittoalueen vastus kytkeytyy pois toiminnasta jo ennen vähenevän aikanäytön ajastimen merkkiäänen kuulumista. Kuumennusajan lyhentyminen riippuu teho- tasosta ja toiminta-ajasta.
 • Page 73 Hoito ja puhdistus • Liha, kala, perunat, vihannekset, jne. säilyttävät tasaisen värin ja pinnan, ja täten myös maun. • Käytä ainoastaan rasvoja, jotka on erityisesti suunniteltu friteeraukseen. Kuumassa vedessä kypsennys / vatkaus • Wokin kaareva muoto sopii vanukkaiden, sabayon-kastikkeiden, voikastikkeiden, rasvatto- mien kuohkeiden sekoituksien or jäädykkeiden sekoittamiseen ilman vesihaudetta lämpö- tilassa 65 °C - 80 °C.
 • Page 74 Käyttöhäiriöt VAROITUS! Terävät esineet ja hankaavat pesuaineet vahingoittavat laitetta. Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla. Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan. Lian poistaminen: – Poista välittömästi:sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin li- ka voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaa- vinta.
 • Page 75 Ympäristönsuojelu Ongelma Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide Tehotaso muuttuu kahden ase- Tehonhallinta on käynnissä. Katso kohta "Tehonhallinta". tuksen välillä. Laitteesta kuuluu merkkiääni ja Jotakin on painikkeen päällä. Poista esineet kosketuspainik- laite käynnistyy ja kytkeytyy keen päältä. taas pois toiminnasta. Viiden sekunnin kuluttua kuuluu yksi tai useampia merkkiääniä.
 • Page 76 Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi. Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on mer- kitty materiaalin tunniste: >PE<,>PS< jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenke- räysastioihin. DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 77 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 78 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 79 DeluxeAppliances - EUappliances.com...
 • Page 80 892933021-G-272011 DeluxeAppliances - EUappliances.com...