Download Print this page

AEG 5545 Instruction Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Magyarul
32
Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó
aktuális irányelve szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő
képesség vagy kisfeszültség-elviselő képesség) ellenőriz-
tük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint
készült.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
A „kuka" piktogram jelentése
Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a
háztartási szemétbe valók!
Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására
kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos
készülékeit, amelyeket többé már nem kíván használni!
Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek
azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás"
gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.
Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz
és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek
értékesítésének egyéb formáihoz.
Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivata-
lokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a
kiselejtezett készülékeket.
05-WOK 5545 AEG.indd 32
05-WOK 5545 AEG.indd 32
23.07.2009 14:21:54 Uhr
23.07.2009 14:21:54 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545