Download Print this page

AEG 5545 Instruction Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OPMERKING:
Daarbij is een lichte rookontwikkeling normaal. Zorgt u
wel voor voldoende ventilatie.
Gebruiksaanwijzingen
Het koken in de wok is afkomstig uit de Aziatische keu-
ken. De belangrijkste eigenschap is dat levensmiddelen in
uiterst korte tijd gegaard worden.
Het is dan ook raadzaam om alle ingrediënten die u voor
een wokgerecht nodig hebt, tevoren in "hapklare" stukjes
(blokjes / partjes / reepjes) te snijden. Op deze wijze wordt
de gaartijd drastisch verkort en behouden de levensmid-
delen hun verse smaak.
Aangezien de olietemperatuur bij de bereiding van ge-
rechten in de wok hoger is, is het raadzaam geen boter,
margarine of olijfolie in de wok te gebruiken. Het meest
geschikt is frituurolie of plantenolie.
Gebruik bij het werken met de wok geen scherpe of
spitse voorwerpen. Wij adviseren het gebruik van houten
hulpmiddelen.
Koken in de wok
Rol de kabel volledig af zodra u alle ingrediënten voor
uw wokgerecht hebt voorbereid. Draai de temperatuurre-
gelaar tot aan de linkeraanslag. Sluit het apparaat alleen
aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd 230 V,
50 Hz geaard stopcontact.
• Giet een beetje olie of bouillon in de wok.
• Draai de temperatuurregelaar naar de hoogste stand
en laat de wok enkele minuten voorverwarmen.
• Voeg de in blokjes gesneden ingrediënten toe volgens
het recept.
• Gaar de ingrediënten terwijl u deze voortdurend roert
en keert.
• Als de vloeistof zo snel verdampt dat de ingrediënten
in de wok "gebraden" worden, voegt u een weinig
vloeistof toe.
Serveer het gerecht zo mogelijk direct na de bereiding.
Stomen in de wok
• Giet 2-3 kopjes water in de wok en plaats het rooster.
• Leg de ingrediënten op het rooster en sluit het deksel.
• Schakel het apparaat naar maximum, zodat het snel
verwarmt.
• Stel vervolgens de gewenste temperatuur in. Wan-
neer u niet zeker weet welke instelling u moet kiezen,
begint u met een lage temperatuurstand en verhoogt
deze dan langzaam.
• De maximale inhoud bedraagt 1,5 l.
OPMERKING:
Voeg al naargelang de behoefte tijdens het stomen nog
water toe.
05-WOK 5545 AEG.indd 7
05-WOK 5545 AEG.indd 7
Na het gebruik
Indien u het gaarproces wilt beëindigen, draait u de tem-
peratuurregelaar naar de laagste stand (MIN) en trekt
u de netsteker uit de contactdoos. Laat het apparaat
gedurende een langere periode afkoelen.
Oprolinrichting voor netkabel
Wikkel de netkabel weer op aan de onderzijde van de
verwarmingssokkel.
Reiniging en onderhoud
• Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de
steker uit de contactdoos.
• Gebruik géén draadborstel of andere schurende
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmidde-
len.
WAARSCHUWING:
Dompel de kookplaat voor de reiniging niet onder wa-
ter. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen
leiden.
Kookplaat
• Veeg de kookplaat alléén af met een vochtige doek
en droog hem vervolgens af met een droge doek.
Wok, deksel en inzetrooster
OPGELET:
• Reinig de onderdelen niet in de vaatwasmachine.
• De oppervlakken zouden dof kunnen worden.
• U kunt deze onderdelen in een sopje reinigen.
• Spoel ze vervolgens af met schoon water en droog ze af.
Technische gegevens
Model: ............................................................................... WOK 5545
Spanningstoevoer: ................................................... 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ....................................................1300 W
Beschermingsklasse: ........................................................................Ι
Nettogewicht: .......................................................................3,00 kg
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment
van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld
elektromagnetische compatibiliteit en laagspannings-
voorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste
veiligheidstechnische voorschriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Nederlands
7
23.07.2009 14:21:41 Uhr
23.07.2009 14:21:41 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545