Download Print this page

AEG 5545 Instruction Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Význam symbolu „Popelnice"
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do
domovního odpadu.
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných
míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už
nebudete používat.
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít
v důsledku nesprávné likvidace.
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám
zhodnocení starých elektronických a elektrických
přístrojů.
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvi-
daci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků
nebo obecního úřadu.
05-WOK 5545 AEG.indd 29
05-WOK 5545 AEG.indd 29
Česky
29
23.07.2009 14:21:53 Uhr
23.07.2009 14:21:53 Uhr

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 5545