Download Table of Contents Print this page

Ελληνικά (Μετάφραση Των Πρωτότυπων Οδηγιών) - Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδεδειγμένη χρήση
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο αεροσυμπιεστής Black & Decker είναι σχεδιασμένος
για χρήση μέσα και γύρω στο σπίτι, χρησιμοποιώντας το
καλώδιο 230 Volt, ή το καλώδιο dc 12 Volt στα περισσότερα
οχήματα χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα 12 Volt για το
φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων,
μπαλών, κλπ. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή,
καταναλωτική χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να
λαμβάνονται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον περιορισμό
του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, σωματικής
βλάβης και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η προοριζόμενη χρήση περιγράφεται σε αυτό
το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή
προσαρτημάτων όσο και η πραγματοποίηση εργασιών
με τη συσκευή που δε συνιστώνται σε αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρήση της συσκευής σας
Πάντοτε προσέχετε κατά τη χρήση της συσκευής.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από
νεαρά ή αδύναμα άτομα χωρίς επίβλεψη.
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν
παιχνίδι.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να πλησιάζουν
το χώρο εργασίας ή να αγγίζουν τη συσκευή ή
το καλώδιο τροφοδοσίας.
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά
είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρο χωρίς υγρασία.
Φροντίστε να μην βραχεί η συσκευή.
Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα του σώματος της συσκευής.
Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό δεν επιδέχονται
επισκευή από το χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης.
Για να βγάλετε το φις από την πρίζα μην τραβάτε ποτέ
από το καλώδιο. Έτσι θα αποφύγετε τον κίνδυνο
φθοράς του φις και του καλωδίου.
60
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά)
με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Μετά τη χρήση
Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να
φυλάσσεται σε στεγνό, με καλό αερισμό χώρο,
μακριά από παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση
σε αποθηκευμένες συσκευές.
Όταν η συσκευή αποθηκεύεται ή μεταφέρεται μέσα σε
όχημα πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή
να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση
απότομων μεταβολών της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης
του οχήματος.
Επιθεώρηση και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε αν
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά σε διακόπτες
και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιοδήποτε
εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση
των τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός
από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας
για αεροσυμπιεστές
Αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και το αυτοκίνητο.
Χρησιμοποιήστε τον για να φουσκώσετε ελαστικά
αυτοκινήτων και ποδηλάτων, μπάλες, φουσκωτά
σκάφη, στρώματα θαλάσσης, στρώματα αέρος και
για άλλες χρήσεις στο σπίτι και γύρω από αυτό.
Δεν είναι ασφαλές να εισπνέετε τον πεπιεσμένο αέρα
του αεροσυμπιεστή. Ποτέ μην εισπνέετε αέρα από
τον αεροσυμπιεστή ή από αναπνευστική συσκευή
συνδεδεμένη με τον αεροσυμπιεστή.
Χρησιμοποιήστε τον για να φουσκώσετε αντικείμενα
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους. Μην
υπερβαίνετε την ονομαστική πίεση καθώς μπορεί να
προκαλέσει έκρηξη του αντικειμένου με αποτέλεσμα
να τραυματιστείτε.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents