Black & Decker KS495 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS495:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
KS495
KS500
www.blackanddecker.eu
AST7XC

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker KS495

 • Page 1 KS495 KS500 www.blackanddecker.eu AST7XC...
 • Page 2 English (Original instructions) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) Français (Traduction des instructions d'origine) Česky (Přeloženo z původního návodu) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Українська...
 • Page 4: Intended Use

  ENGLISH Intended use Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. Your Black & Decker jigsaw has been designed for f. If operating a power tool in a damp location sawing wood, plastics and sheet metal. This tool is is unavoidable, use a Residual Current intended for consumer use only.
 • Page 5 ENGLISH that cannot be controlled with the switch is a stable platform. Holding the work by hand or dangerous and must be repaired. against your body leaves it unstable and may c. Disconnect the plug from the power source lead to loss of control. and/or the battery pack from the power tool ♦...
 • Page 6 ENGLISH Vibration Adjusting the saw blade support roller The declared vibration emission values stated in (fi g. A & B) the technical data and the declaration of conformity ♦ Loosen the screw (9). have been measured in accordance with ♦ Push the shoe plate (4) forward until the saw a standard test method provided by EN 60745 and blade support roller (5) touches the back edge...
 • Page 7: Hints For Optimum Use

  ENGLISH Hints for optimum use ♦ Injuries caused when changing any parts, blades or accessories. Sawing laminates ♦ Injuries caused by prolonged use of a tool. When cutting laminates splintering may occur When using any tool for prolonged periods which can damage the presentation surface. The make sure you také...
 • Page 8: Ec Declaration Of Conformity

  MACHINERY DIRECTIVE and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw AST7XC, KS495, KS500 materials. Black & Decker declares that these products Local regulations may provide for separate described under „technical data“ are in compliance...
 • Page 9 ENGLISH To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker offi ce at the address indicated in this manual.
 • Page 10 DEUTSCH Bestimmungsgemäße erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. d. Verwenden Sie das Kabel ordnungsgemäß. VerwendungIhre Verwenden Sie es niemals zum Tragen. Black & Decker Stichsäge wurde zum Sägen von Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen Holz, Kunststoff und Metallblechen entwickelt. am Kabel vom Netz.
 • Page 11 DEUTSCH e. Nicht zu weit nach vorn beugen! Achten mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich Sie jederzeit auf einen sicheren Stand, und weniger und sind leichter zu führen. halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. g. Verwenden Sie Gerät, Zubehör, Einsatz-Bits Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten usw.
 • Page 12: Montage

  DEUTSCH ♦ Berühren Sie das Werkstück oder das Achtung! Die bei Verwendung des Geräts Sägeblatt nicht direkt nach dem Gebrauch auftretende Vibrationsemission hängt von des Geräts, da beide Teile sehr heiß werden der Art des Gerätegebrauchs ab und kann können. dementsprechend von dem angegebenen Wert ♦...
 • Page 13 DEUTSCH ♦ Schieben Sie die Grundplatte (4) nach vorn, bis Auch bei der Einhaltung der entsprechenden die Führungsrolle des Sägeblatts (5) die hintere Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller Kante des Sägeblatts (7) berührt. Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte ♦ Ziehen Sie die Schraube (9) fest. Restrisiken.
 • Page 14: Wartung

  DEUTSCH ♦ Drücken Sie zum Ausschalten des Gerätes im Achtung! Vergewissern Sie sich vor Ausführung Dauerbetrieb den Ein-/Ausschalter (1), und von Wartungs- oder Säuberungsarbeiten, dass lassen Sie ihn dann los. das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und dass das Sägeblatt zum Stillstand Sägen gekommen ist.
 • Page 15: Eu-Konformitätserklärung

  Ansprechpartner im Internet zu fi nden unter: www.2helpU.com. Black & Decker vertraut auf die Qualität der eigenen Geräte und bietet dem Käufer Technische Daten eine außergewöhnliche Garantie. Diese AST7XC KS495 KS500 Garantiezusage versteht sich unbeschadet der TYPE2 TYPE1 TYPE1 gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und Spannung schränkt diese keinesfalls ein.
 • Page 16: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS Utilisation d. Préservez le câble d'alimentation. N'utilisez pas le câble pour porter l'outil, pour Votre scie sauteuse Black & Decker a été l'accrocher ou encore pour le débrancher. spécialement conçue pour scier du bois, du Maintenez le câble éloigné des sources de métal et du plastique.
 • Page 17 FRANÇAIS f. Portez des vêtements appropriés. Ne pas g. Utilisez les outils électroportatifs, les porter de vêtements larges ou de bijoux. accessoires, etc. en suivant ces instructions N'approchez pas les cheveux, vêtements et en tenant compte des conditions de ou gants des parties de l'appareil en travail, ainsi que du travail à...
 • Page 18: Caractéristiques

  FRANÇAIS des plafonds, vérifi ez l’emplacement des électroportatif, il faut tenir compte une estimation câblages et tuyaux. de l’exposition aux vibrations, les conditions ♦ Le va-et-vient de la lame continue après actuelles d’utilisation et la manière dont l’outil avoir relâché le bouton. Après avoir arrêté est utilisé.
 • Page 19 FRANÇAIS Utilisation ♦ Maintenez la lame (7) avec les dents orientées vers l'avant. Régler la semelle pour la coupe en biais ♦ Insérez la tige de la lame (7) dans le support (fi gure E) de lame (8) le plus loin possible. La semelle (4) peut être réglée pour la coupe ♦...
 • Page 20: Entretien

  Appliquez un fi let d’huile le long de la ligne de vente sur le site Internet : www.2helpU.com. coupe. Caractéristiques techniques AST7XC KS495 KS500 Entretien TYPE 2 TYPE 1 TYPE 1 Votre appareil Black & Decker a été conçu pour Tension V c.a.
 • Page 21: Déclaration De Conformité Ce

  Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau AST7XC, KS495, KS500 Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce Black & Decker déclare que les produits décrits manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de sur la fi...
 • Page 22: Použití Výrobku

  ČEŠTINA Použití výrobku d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo řezání dřeva, plastů a plechů. Tento výrobek je za něj netahejte při odpojování nářadí od určen pouze pro použití...
 • Page 23 ČEŠTINA vlasy, oděv a rukavice dostaly do kontaktu výhradně originálních náhradních dílů. Tím s pohyblivými částmi. Volné šaty, šperky zajistíte bezpečný provoz nářadí. nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci zachyceny. s elektrickým nářadím g. Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení...
 • Page 24 ČEŠTINA ♦ Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto Elektrická bezpečnost návodu k použití. Použití jakéhokoliv jiného Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; příslušenství nebo přídavných zařízení, nebo z tohoto důvodu není nutná ochrana provádění jakéhokoliv jiného využití tohoto zeměním. Vždy zkontrolujte, zda síťové přístroje, než...
 • Page 25 ČEŠTINA ♦ Otevřte kryt úložného prostoru na pilové listy ♦ Ujistěte se, zda je vodící kladka pilového listu (3). (5) správně nastavena. ♦ Vyjměte nebo uložte pilové listy (7) v úložném ♦ Přitáhněte šroub (9). prostoru (3). Zapnutí a vypnutí ♦...
 • Page 26: Ochrana Životního Prostředí

  ČEŠTINA Údržba Technické údaje AST7XC KS495 KS500 Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno TYP 2 TYP 1 TYP 1 tak, aby Vám sloužilo po dlouhou dobu Napájecí napětí s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče Příkon o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho Otáčky naprázdno...
 • Page 27 ČEŠTINA Záruka Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
 • Page 28: Rendeltetésszerű Használat

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például csövek, radiátorok, tűzhelyek és Szívből gratulálunk új Black & Decker hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Dekopírfűrészéhez. Ezt a készüléket fa, Extrém munkakörülmények között (pl.: magas műanyagok és fémlemezek vágására terveztük. páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az A fűrész iparszerű...
 • Page 29 MAGYAR c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva c. Áramtalanítsa a készüléket és/vagy a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi távolítsa el az akkumulátort a készülékből. kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa használja azt;...
 • Page 30 MAGYAR Kiegészítő biztonságtechnikai előírások jelenthet a munkaterületen tartózkodók és kéziszerszámokhoz a felhasználó egészségére. Viseljen pormaszkot, melyet speciálisan arra terveztek, hogy megvédje Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai használóját a keletkezett portól és gáztól. Ügyeljen előírások dekopírfűrészekhez. arra, hogy a munkaterületen tartózkodó összes személy is viselje a pormaszkot. ♦...
 • Page 31: A Készülék Használata

  MAGYAR Figyelmeztető szimbólumok a készüléken Fűrészlap tárolás (D ábra) A fűrészlapokat a készülék hátulján található Figyelem! Sérülésveszély tárolóban (3) helyezheti el. csökkentéséhez, fi gyelmesen olvassa el ♦ Nyissa ki a tároló (3) fedelét. a kezelési útmutatót a készülék üzembe ♦ Vegye ki a tároló...
 • Page 32 MAGYAR ♦ Ügyeljen arra, hogy a támasztógörgő (5) ♦ Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen megfelelően legyen beállítva. a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy préselt falapot és ezen ♦ Húzza meg a csavart (9). a „szendvicsen” keresztül fűrészelje. A készülék be- és kikapcsolása ♦...
 • Page 33: Ce Megfelelőségi Nyilatkozat

  Berkshire, SL1 3YD oldalon is felvilágosítást kaphat: Egyesült Királyság www.2helpU.com. 12-04-2010 Műszaki adatok Garancia határozat AST7XC KS495 KS500 A Black & Decker elhivatott a termékei 2. TÍPUS 1. TÍPUS 1. TÍPUS minősége iránt, és kiterjesztett garanciát kínál. Feszültség Ez a garanciahatározat csak kiegészíti és Felvett teljesítmény...
 • Page 34 MAGYAR A következő meghibásodások esetén a garancia kizárt: ♦ Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek a normál használat során elkopnak. ♦ Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen kezelésből eredtek. ♦ Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem tartásából eredtek.
 • Page 35 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon készülék megvásárlásához. részével, amely alatt a fogyasztó...
 • Page 36: Zasady Bezpiecznej Pracy

  POLSKI Przeznaczenie elektrycznym wzrasta, jeśli twoje ciało jest zerowane lub uziemione. Opisywana wyrzynarka Black & Decker c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie przeznaczona jest do cięcia drewna, tworzyw deszczu lub zwiększonej wilgotności. sztucznych i blach. Narzędzie przeznaczone jest Woda wnikająca do wnętrza elektronarzędzia wyłącznie do użytku amatorskiego.
 • Page 37 POLSKI lub podłączania do zasilania jest bardzo części są właściwie połączone niebezpieczne. i zamocowane, czy części nie są d. Przed uruchomieniem narzędzia usuń uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne wszelkie klucze i narzędzia do regulacji. elementy mogące mieć wpływ na pracę Pozostawienie klucza lub narzędzia do elektronarzędzia.
 • Page 38 POLSKI ♦ Dbaj o ostrość brzeszczotów. Tępe lub EN 60745. Informacja ta może służyć do uszkodzone brzeszczoty mogą być przyczyną porównywania tego narzędzia z innymi. zbaczania lub zahaczania piły przy obciążaniu. Deklarowana wartość emitowanych drgań Zawsze należy używać brzeszczotów może również służyć do przewidywania stopnia przeznaczonych do cięcia danego materiału narażenia użytkownika na wibracje.
 • Page 39 POLSKI ♦ Dociśnij wałek podpory brzeszczotu (4) ♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałym do przodu aż do zetknięcia rolki (5) się używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy z krawędzią brzeszczotu (7). czas, należy robić regularne przerwy. ♦ Dokręcić śrubę (9). ♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.
 • Page 40: Wskazówki Praktyczne

  Dane techniczne Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji AST7XC KS495 KS500 i czyszczenia upewnij się, czy narzędzie jest TYP 2 TYP 1 TYP 1 wyłączone i wtyczka zasilania jest wyjęta z gniazda Napięcie...
 • Page 41: Deklaracja Zgodności Ue

  POLSKI Deklaracja zgodności UE DYREKTYWA MASZYNOWA AST7XC, KS495, KS500 Firma Black & Decker oświadcza, że opisywane produkty nr kat.KD855/KD860/KD865 spełniają wymagania norm: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-11 Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się z fi rmą Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub na końcu instrukcji.
 • Page 42: Black & Decker

  POLSKI Black & Decker b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłu- żony o czas niezbędny do importu niezbędnych WARUNKI GWARANCJI: części zamiennych. Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają...
 • Page 43: Použitie Výrobku

  SLOVENČINA Použitie výrobku d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.Nikdy nepoužívajte prívodný kábel Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na prenášanie náradia, jeho posúvanie na rezanie dreva, plastov a plechov. Tento alebo za neho neťahajte pri odpájaní výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie náradia od elektrickej siete.
 • Page 44 SLOVENČINA vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu 5. Opravy s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky a. Vaše náradie nechajte opravovať iba alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi osobou s príslušnou kvalifi káciou pri zachytené. použití výhradne originálnych náhradných g.
 • Page 45 SLOVENČINA Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí Štítky na náradí a vdýchnutie prachu pri rezaní môže ohroziť Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku zdravie obsluhy náradia a okolo stojacich osôb. úrazu, musí byť obsluha oboznámená Používajte masku proti prachu určenú špeciálne s týmto návodom na použitie.
 • Page 46 SLOVENČINA ♦ Pílový list (7) vybierte tak, že povolíte obe Zarovnanie pätky píly (4) pri prevádzaní rovných skrutky (6) o jednu otáčku proti smeru pohybu rezov: hodinových ručičiek. ♦ Povoľte skrutku (9). ♦ Pootočte pätku píly (4) tak, aby jej výrez Uloženie pílového listu (obr.
 • Page 47: Ochrana Životného Prostredia

  SLOVENČINA Údržba Technické údaje AST7XC KS495 KS500 Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované TYP 2 TYP 1 TYP 1 tak, aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi Napájacie napätie nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť Príkon o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia Otáčky naprázdno...
 • Page 48 SLOVENČINA Záruka Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štá- toch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA. Ak sa na výrobku Black &...
 • Page 49: Правила Безопасности

  РУССКИЙ ЯЗЫК Назначение Немодифицированные вилки и подходящие к ним сетевые розетки снижают риск Ваш лобзик Black & Decker предназначен для поражения электрическим током. распиливания дерева, пластика и листового б. Избегайте контактов частей тела металла. Этот инструмент предназначен только с заземленными объектами, например, для...
 • Page 50 РУССКИЙ ЯЗЫК надевайте защитные очки. Разумное б. Не используйте электроинструмент, если использование таких средств его выключатель не устанавливается индивидуальной защиты, как респиратор, в положение включения или ботинки на нескользящей подошве, выключения. Электроинструмент защитный шлем и слухозащитные наушники, с неисправным выключателем представляет значительно...
 • Page 51 РУССКИЙ ЯЗЫК безопасность Вашего электроинструмента ♦ Полотно будет продолжать движение в дальнейшей эксплуатации. некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда Дополнительные меры безопасности при выключайте электроинструмент и ждите, работе электроинструментами пока пилка полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент. Внимание! Дополнительные...
 • Page 52 РУССКИЙ ЯЗЫК При оценке степени вибрационного ♦ Затяните винт (9). воздействия для определения необходимых Установка и снятие пилки (Рис. С) защитных мер (2002/44/EC) для людей, ♦ Перед установкой/снятием пилки (7) использующих в процессе работы оттяните направляющий ролик пилки (5) электроинструменты, необходимо принимать назад...
 • Page 53: Техническое Обслуживание

  РУССКИЙ ЯЗЫК ♦ Риск получения травмы во время смены Пиление деталей электроинструмента, пильных При резании крепко держите электроинструмент дисков или насадок. двумя руками. В процессе резания прижимайте ♦ Риск получения травмы, связанный подошву к поверхности материала. Это поможет с продолжительным использованием избежать...
 • Page 54: Защита Окружающей Среды

  РУССКИЙ ЯЗЫК ♦ Регулярно очищайте вентиляционные Технические характеристики AST7XC KS495 KS500 прорези Вашего электроинструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или ТИП2 ТИП1 ТИП1 Напряжение В перем. тока сухой салфеткой. ♦ Регулярно очищайте корпус двигателя Потребляемая влажной салфеткой. Не пользуйтесь мощность...
 • Page 55: Декларация Соответствия Ес

  РУССКИЙ ЯЗЫК Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ AST7XC, KS495, KS500 Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745- 2-11 За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному...
 • Page 56 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР Гарантийные обязательства не распространя- ются: Гарантийные условия 6.1. На неисправности изделия, возникшие в ре- зультате: Уважаемый покупатель! 6.1.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия. Поздравляем Вас с покупкой высококачествен- 6.1.2. Механического повреждения, вызванного ного изделия БЛЭК ЭНД ДЕККЕР и выражаем внешним...
 • Page 57 УКРАЇНСЬКА Область застосування c. Не залишайте електричні інструменти під дощем або в умовах підвищеної Ваша електрична лобзикова пилка виробництва вологості. Вода, що потрапляє компанії Black & Decker розроблена для в електричний інструмент, підвищує ризик розпилювання деревини, пластику та листового ураження електричним струмом. металу.
 • Page 58 УКРАЇНСЬКА в позиції Вкл. може призвести до нещасного інструменти є небезпечними, якщо вони випадку. використовуються некваліфікованими d. Зніміть всі налаштувальні ключі або користувачами. гайкові ключі перед тим, як вмикати e. Технічне обслуговування електричних електричний інструмент. Гайковий ключ, інструментів. Перевіряйте на відсутність що...
 • Page 59 УКРАЇНСЬКА оброблюється, на стабільній платформі. винятком випадків, коли вони працюють під Утримання деталі в руках або притискання наглядом або отримали відповідні інструкції її до тіла робить цю деталь нестабільною та щодо використання пристрою від особи, може призвести до втрати контролю. відповідальної...
 • Page 60 УКРАЇНСЬКА 3. Камера для зберігання полотен ножівки системою очищення (вентилятором) лінії 4. Опорна плита розтину (10), що очищує робочу область від 5. Опорний ролик полотна ножівки пилу під час роботи. Залишкові ризики Зборка Додаткові залишкові ризики можуть виникнути Попередження! Перед тим як виконувати при...
 • Page 61: Захист Навколишнього Середовища

  УКРАЇНСЬКА Ввімкнення та вимкнення поверхню матеріалу та розпилюйте цей ♦ Для ввімкнення інструменту натисніть "сендвич". перемикач ввімкнено/вимкнено (1). ♦ Покрийте передбачену лінію розрізання ♦ Щоб вимкнути інструмент, відпустіть шаром мастила. перемикач вперед/назад (1). Технічне обслуговування ♦ Для безперервної робити натисніть кнопку Ваш...
 • Page 62 ОБЛАДНАННЯ продукти за рахунок компанії. Ви можете знайти місцезнаходження найближчого до Вас сервісного центру, AST7XC, KS495, KS500 зв’язавшись з місцевим офісом компанії Компанія Black & Decker заявляє, що продукти, Black & Decker за адресою, вказаною в цих описані в розділі „Технічні дані“ відповідають: інструкціях.Крім...
 • Page 63 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 64: Kullanım Amacı

  TÜRKÇE Kullanım amacı tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır. Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik e. Elektrikli bir aleti açık havada ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet kullanıyorsanız, açık havada kullanıma uygun ve hobi kullanımı içindir bir uzatma kablosu kullanın.Açık havada Güvenlik talimatları...
 • Page 65 TÜRKÇE 4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı çalışma yaparken elektrikli aleti yalıtımlı a. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız kavrama yüzeylerinden tutun. Kesme için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru aksesuarının «akım taşıyan» bir kabloya elektrikli alet, belirlendiği kapasite ayarında temas etmesi durumunda elektrikli aletin metal kullanılacaksa daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
 • Page 66 TÜRKÇE Diğer kişilerin güvenliği Black & Decker Servis Merkezi tarafından ♦ Bu alet fi ziksel ve zihinsel kapasitesinin değiştirilmelidir. yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya ÖZELLİKLER yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan 1. Açma/kapama düğmesi kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak 2.
 • Page 67 TÜRKÇE Toz Üfl eme (Şekil E) ♦ Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini ♦ Kesim sırasında kestiğiniz yeri görmenizi (1) bırakın. kolaylaştırmak için dekupaj testereniz, siz ♦ Sürekli çalışması için kesintisiz çalışma kesim yaparken çalışma alanındaki tozları düğmesine (2) basın ve açma/kapama (1) temizleyen toz üfl...
 • Page 68: Çevrenin Korunması

  TÜRKÇE Uyarı! Herhangi bir bakım işleminden önce, aletin Teknik özellikleri AST7XC KS495 KS500 kapalı ve fi şinin çekili olduğundan ve testere bıçağının durduğundan emin olun. TYPE 2 TYPE 1 TYPE 1 Voltaj ♦ Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle Giriş...
 • Page 69 TÜRKÇE Garanti Black & Decker, ürünlerinin kalitesine güvenmekte ve üstün bir garanti sunmaktadır. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
 • Page 70 TÜRKÇE İl Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Bobinaj Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D 0322 351 80 46 Afyon Emek Motor Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15 0272 212 11 14 Ağrı Tamgüç Bobinaj Kağızman Cad. No: 42 0472 215 70 41 Ankara Orhan Bobinaj...
 • Page 72 90574521 www.blackanddecker.eu...

This manual is also suitable for:

Ks500Ast7xc

Table of Contents