Download Table of Contents Print this page

Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual page 46

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Luftpumpen kan bli varm under bruk. La luftpumpen
kjølne i 30 minutter før du setter den bort.
Bær aldri luftpumpen i slangen.
Du må ikke rette munnstykket eller slangen mot
dyr eller personer i nærheten.
Oppbevar luftpumpen utilgjengelig for små barn.
Hensikten med måleren er bare å gi veiledning.
Dekktrykk skal kontrolleres regelmessig med
en sertifisert måler.
Før bruk må du kontrollere strømledningen for tegn
på skade, aldring og slitasje.
Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet
er skadet eller defekt (der dette er aktuelt).
Elektrisk sikkerhet
Dette apparatet/verktøyet er dobbeltisolert.
Jording er derfor ikke nødvendig. Kontroller
alltid at strømforsyningen er i overensstemmelse
med spenningen på typeskiltet.
Den elektriske sikkerheten kan forbedres ytterligere ved
bruk av jordfeilbryter med høy følsomhet (30 mA / 30 ms).
Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes
av produsenten eller et autorisert Black & Decker-
serviceverksted så man unngår fare.
Verktøyet/apparatet er merket med følgende
advarselssymboler:
Les håndboken før du bruker luftpumpen.
Ikke utsett apparatet for regn eller høy
fuktighet.
Før du utfører vedlikehold på eller
rengjøring av apparatet, må du koble
fra strømledningen.
Ikke forlat luftpumpen uten tilsyn.
Funksjoner
1. Deksel for oppbevaringsrom
2. Trykkmåler
3. Luftslange med universalventiladapter
4. Ledning og adapter for 12 volt likestrøm
5. Ledning og støpsel for 230 volt vekselstrøm
46
Andre risikoer
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå ytterligere risikoer som
kanskje ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene som følger
med. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig
bruk osv.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende
risikoer ikke unngås. Disse omfatter:
Personskader som forårsakes av berøring av en
roterende/bevegelig del.
Personskader som forårsakes av at en del, et blad eller
tilbehør endres.
Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et
verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må
du sørge for å ta regelmessige pauser.
Svekket hørsel.
Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som
dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med
tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Bruk
Oppbevaring av luftslange og ledning
Luftslangen (3) og vekselstrømsledningen (5) oppbevares
i oppbevaringsrommet (1) på toppen av luftpumpen (figur A).
Hullene i begge sider av dekselet (1) gjør det mulig å trekke
slangen og ledningen ut fra rommet, slik at dekselet til
oppbevaringsrommet kan være lukket mens luftpumpen
er i bruk. Likestrømsledningen (4) oppbevares
i oppbevaringsrommet (9) bak på luftpumpen.
Sette på tilbehør (figur B og D)
Det følger standard koniske dyser og nålepumpedyse (6)
med luftpumpen, og disse er plassert på foten til enheten
(figur D).
Når du skal bruke universalventiladapteren,
må du passe på at håndtaket er i øvre stilling.
Plasser ventiladapteren over stammen til pumpenålen
eller den koniske dysen (figur B).
Trykk håndtaket på ventiladapteren ned for å låse
den på plass.
Sett pumpenålen eller den koniske dysen inn
i gjenstanden som skal pumpes opp.
Merknad: Pass alltid på at håndtaket er i øvre stilling
når luftpumpen ikke er i bruk.
Luftpumpen skal bare brukes med universalventiladapteren
eller dysene som følger med.
Merknad: Pass på at universalventiladapteren sitter godt
på plass før du skrur på luftpumpen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents