Download Table of Contents Print this page

Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual page 28

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen
van afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik
te maken van deze service, dient u het product naar een van
onze servicecentra te sturen, die de inzameling voor ons
verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra
en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op
het volgende internetadres: www.2helpU.com.
Technische gegevens
Ingangsspanning
Ingangsstroom
Geluidswaarde
Druk (max.)
kPa / psi / bar 1103 / 160 / 11,03
Gewicht
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de
datum van aankoop defect raken ten gevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf
of door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze
servicecentra of Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com
Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl
om te worden geïnformeerd over nieuwe producten
en speciale aanbiedingen. Verdere informatie over
het merk Black & Decker en onze producten vindt
u op www.blackanddecker.nl.
28
ASI300 TYPE 4
V AC/V DC 230/12
A 0,5/8
db 84
kg 1,93

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents