Download Table of Contents Print this page

Black & Decker ASI300 Original Instructions Manual page 26

Hide thumbs Also See for ASI300:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Hulpstukken bevestigen (fig. B & D)
Bij de pomp worden standaard de taps toelopende
spuitmonden en een naaldspuitmond (6) geleverd.
U vindt deze aan de onderkant van het apparaat (fig. D).
Als u de universele ventieladapter wilt gebruiken,
controleert u of de hendel omhoog staat.
Plaats de ventieladapter op het beginstuk van
de naaldspuitmond of van de taps toelopende
spuitmond (fig. B).
Druk de hendel op de ventieladapter naar beneden
om deze vast te zetten.
Steek de naaldspuitmond of de taps toelopende
spuitmond in het item dat u wilt opblazen.
Opmerking: Zorg altijd dat de hendel omhoog staat als u het
apparaat niet gebruikt.
Gebruik de pomp alleen met de universele ventieladapter
of met de meegeleverde spuitmonden.
Opmerking: Zorg ervoor dat de universele ventieladapter
stevig vastzit voordat u de pomp inschakelt.
Veel opblaasbare objecten hebben een interne
klep waardoor er tijdens het opblazen geen lucht kan
ontsnappen. Als deze klep niet opzij wordt gedrukt
door de spuitmond, wordt het opblaasbare object niet
opgeblazen. Druk de spuitmond stevig in het ventiel
om ervoor te zorgen dat de klep opzij wordt gedrukt.
U kunt de naaldspuitmond opbergen door deze in een
van de taps toelopende spuitmonden te steken. Plaats
de spuitmonden in de opbergsleuven aan de onderkant
van de pomp (fig. D).
Waarschuwing! Bij een te grote luchtdruk bestaat het
gevaar dat het object uit elkaar klapt of dat iemand gewond
raakt. Let op de maximale druk voor opblaasbare objecten.
Deze druk wordt aangegeven door de fabrikant.
Opmerking: Als de aangegeven druk voor het object dat
wordt opgeblazen hoger is dan 100 psi, dient u er rekening
mee te houden dat u de pomp maximaal 10 minuten mag
gebruiken. Laat de pomp vervolgens 20 minuten rusten
voordat u deze weer gebruikt.
Drukmeter (fig. C)
De pomp is uitgerust met een ingebouwde drukmeter (2)
die automatisch wordt afgesloten bij een vooraf ingestelde
luchtdruk. De drukmeter bevindt zich op de bovenkant van
de pomp en geeft de luchtdruk aan in psi, bar of kPa.
Bij banden wordt het aanbevolen dat u een aparte drukmeter
gebruikt om de luchtdruk te controleren.
Het apparaat inschakelen (fig. C)
Waarschuwing! Gebruik nooit beide stroombronnen
tegelijkertijd.
26
230V-modus (wisselstroom)
Zorg er voor dat de 230V-stroomkabel volledig is uitgerold
voordat u de kabel gebruikt.
Sluit de 230V-stroomkabel (5) aan op een geschikt
stopcontact.
12V-modus (gelijkstroom)
Waarschuwing! Werk niet met de pomp terwijl de motor van
de auto draait.
Opmerking: Zorg ervoor dat het 12V-aansluitpunt voor de
sigarettenaansteker onder spanning staat. Voor sommige
auto's is het nodig dat de sleutel in de accessoirestand wordt
gezet voordat de stekkerbus onder spanning komt te staan.
Zorg er voor dat de 12VDC-stroomkabel volledig
is uitgerold voordat u de kabel gebruikt.
Haal het 12V-snoer uit de aansluiting in de
opbergruimte en steek de 12V-adapter (4) in het 12V-
aansluitpunt voor de sigarettenaansteker van uw
voertuig.
Snelstartgids
Waarschuwing! Laat de pomp nooit zonder toezicht in deze
modus achter wanneer de pomp aanstaat. In dat geval
kunnen autobanden en andere objecten exploderen.
Als u de pomp onmiddellijk wilt gebruiken, kunt u dit doen
zonder de automatische uitschakelfunctie in te stellen:
Controleer of de display is ingeschakeld via het 12 V
DC-snoer of het AC-snoer.
Houd de knoppen - en + tegelijkertijd ingedrukt om de
gewenste eenheid (psi, bar of kPa) te selecteren.
Sluit de universele ventieladapter en hulpstukken
(indien nodig) aan op het object dat u wilt oppompen en
controleer daarbij of de hendel van de ventieladapter
omlaag staat zodat deze wordt vergrendeld.
Schakel de pomp in door op de aan/uit-schakelaar (7)
op de digitale meter te drukken.
Als het object naar wens is opgeblazen of als u de pomp
wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-schakelaar (7)
op de digitale meter.
De gewenste druk instellen (fig. C)
Waarschuwing! Laat de pomp niet onbeheerd achter
als deze aanstaat. In dat geval kunnen banden of andere
objecten exploderen.
Opmerking: Het apparaat werkt alleen als u de
automatische uitschakelfunctie hebt ingesteld.
Als u het apparaat aansluit op een wisselstroom- of
gelijkstroombron, wordt de digitale display verlicht.
Houd de knoppen - en + tegelijkertijd ingedrukt om
de gewenste eenheid (psi, bar of kPa) te selecteren.
Waarschuwing! Bij een te grote luchtdruk bestaat het
gevaar dat het object uit elkaar klapt of dat iemand gewond

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents